Στο πλαίσιο συζήτησης με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Σεπτεμβρίου, η ΕΟΚΕ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδείξει φιλοδοξία όσον αφορά την εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την περίθαλψη. Η ΕΟΚΕ επικεντρώθηκε στους εργαζομένους στον τομέα της υγείας και στις δεξιότητές τους, στην εκπαίδευση και στις συνθήκες εργασίας τους και επισήμανε την οικοδόμηση εμπιστοσύνης ως προϋπόθεση για την επιτυχία του ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία.

Κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της στις 22 Σεπτεμβρίου, η ΕΟΚΕ πραγματοποίησε συζήτηση σχετικά με τις πρωτοβουλίες της πολιτικής της ΕΕ για την υγεία με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπο για την Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας Μαργαρίτη Σχοινά.
Η Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Christa Schweng δήλωσε: «Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει όλες τις ενωσιακές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ετοιμότητας ενόψει μελλοντικών απειλών».

«Είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε ότι η υγεία δεν είναι απλά μια πολιτική, αλλά πτυχή της ίδιας της ύπαρξής μας άρρηκτα συνδεδεδεμένη με το πρότυπο μιας ανοικτής κοινωνίας που προασπίζουμε, με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας», τόνισε ο κ. Σχοινάς.

Ως το πρώτο θεσμικό όργανο που ζήτησε τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, η ΕΟΚΕ, ενέκρινε γνωμοδοτήσεις για δύο εκ των πιο πρόσφατων πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν την υγεία και αποσκοπούν στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των Ευρωπαίων σε οικονομικά προσιτή περίθαλψη υψηλής ποιότητας.

Στη γνωμοδότησή της με θέμα: «Ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία», η ΕΟΚΕ επαίνεσε τη σχετική πρόταση ως εξαιρετική ευκαιρία προκειμένου να παρασχεθεί στα μεμονωμένα άτομα δυνατότητα πρόσβασης και άσκησης ελέγχου στα προσωπικά τους δεδομένα υγείας. Η ΕΟΚΕ υποστήριξε μια μεγάλης κλίμακας εκστρατεία ενημέρωσης της κοινής γνώμης με στόχο την καλύτερη κατανόηση των οφελών της διαδικασίας ανταλλαγής δεδομένων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στο σύστημα.

«Η εμπιστοσύνη είναι καίριας σημασίας. Οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται άνετα όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων τους, τόσο για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών όσο και για την πιθανή χρήση αυτών των δεδομένων με μέλημα την καταπολέμηση ασθενειών και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων από τους ερευνητές», δήλωσε ο εισηγητής της γνωμοδότησης Gonçalo Lobo Xavier.

Η ΕΟΚΕ ενέκρινε επίσης γνωμοδότηση με θέμα «Στρατηγική για την περίθαλψη και το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας» στην οποία ζήτησε μία φιλόδοξη στρατηγική για την περίθαλψη με γνώμονα τον άνθρωπο και σκοπό τη βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της μακροχρόνιας φροντίδας σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και τη διασφάλιση ισοδύναμων προτύπων ποιότητας σε όλα τα κράτη μέλη ή μεταξύ των περιφερειών κάθε χώρας. Η ΕΟΚΕ πρότεινε την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής εγγύησης περίθαλψης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι όσοι ζουν στην ΕΕ έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές υπηρεσίες περίθαλψης.

«Το σύστημα υγείας συνιστά λυδία λίθο για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας, ο οποίος πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιος και χωρίς αποκλεισμούς», δήλωσε η εισηγήτρια της γνωμοδότησης Ζωή Τζώτζε-Λαναρά.

Ο Danko Relić, συνεισηγητής της γνωμοδότησης, τόνισε την ανάγκη για εκπαιδευμένο, ειδικευμένο και ενθουσιώδες εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας. «Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας πρέπει να απασχολούνται υπό ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας, να αμείβονται επαρκώς και να διαθέτουν αξιοπρεπές ωράριο εργασίας, καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και εγγυήσεις ως προς την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας», δήλωσε ο κ. Relić. (ll)