На пленарната сесия през септември в дебат със заместник-председателя на Комисията, Маргаритис Схинас, ЕИСК призова Комисията да прояви амбиции при прилагането на новата европейска стратегия за полагане на грижи. ЕИСК постави акцента върху здравните работници и техните умения, образование и условия на труд и изтъкна изграждането на доверие като предпоставка за успеха на европейското пространство на здравни данни.

На пленарната си сесия на 22 септември ЕИСК проведе дебат относно инициативите на ЕС в областта на здравните политики със заместник председателя на Европейската комисия и член на Комисията, отговарящ за утвърждаването на европейския ни начин на живот, Маргаритис Схинас.
Председателя на ЕИСК, Криста Швенг, заяви: „ЕИСК подкрепя всички инициативи на ЕС за създаване на Европейски здравен съюз и увеличаване на устойчивостта и готовността за всякакви бъдещи заплахи.“

„Решени сме да покажем, че здравето не е само политика, а нашата идентичност. Това е част от модела на отворено общество, което отстояваме, на нашия европейски начин на живот“, изтъкна г-н Схинас.

Първата институция на ЕС, която призова за създаването на Европейски здравен съюз, ЕИСК е приел становища относно две от неотдавнашните инициативи на Комисията в областта на здравеопазването, които имат за цел да гарантират на всички европейци достъп до финансово достъпно и висококачествено здравеопазване.

В становището относно европейското пространство на здравни данни ЕИСК приветства това предложение, в което вижда отлична възможност за предоставяне на гражданите на достъп до личните им здравни данни и контрол над тях. Той изрази подкрепата си за мащабна обществена комуникационна кампания, която да помогне на хората да разберат ползите от процеса на споделяне и да имат доверие и увереност в системата.

„Доверието ще е от решаващо значение. Гражданите трябва да се чувстват спокойни във връзка с използването на техните данни както по отношение на подобряването на публичните услуги, така и по отношение на възможната употреба на тези данни за борба със заболяванията и разработване на новаторски решения от изследователите“, заяви докладчикът по становището, Гонсалу Лобу Шавие.

ЕИСК прие становище относно стратегията за работната сила и полагането на грижи в здравния сектор, в което призова за амбициозна стратегия относно грижите, в основата на която са хората и която може да подобри здравеопазването и дългосрочните грижи на територията на ЕС, като се гарантират еднакви стандарти за качество във всички държави членки или сред регионите в една държава. Той предложи Европейска гаранция за предоставяне на грижи, за да се гарантира, че всеки, който живее в ЕС, има достъп до услуги за полагане на грижи на достъпни цени.

„Системата за полагане на грижи представлява лакмусов тест за нашия европейски начин на живот, който трябва да бъде справедлив и приобщаващ от социална гледна точка“, заяви докладчикът по становището, Зое Цоце-Ланара.

Данко Релич, съдокладчик по становището, изтъкна необходимостта от образована, квалифицирана и мотивирана работна сила в сектора на здравеопазването. „Здравните работници трябва да разполагат с добри условия на труд. Трябва да получават адекватно възнаграждение и да имат достойно работно време, добро равновесие между професионалния и личния живот и гаранции за здравето и безопасността си на работното място“, подчерта г-н Релич. (ll)