skupina Organizace občanské společnosti v EHSV

Formální i neformální dobrovolnické aktivity vykonávané během pandemie COVID-19 a pomoc poskytovaná ukrajinským uprchlíkům opět ukázaly, jak zásadní a komplexní přínos má pro společnost dobrovolnictví. To hraje klíčovou úlohu při rozvíjení sociálního kapitálu, sociálního začleňování i soudržnosti. Je rovněž důležitým prostředkem osobního rozvoje a nejvýraznějším příkladem občanské angažovanosti a aktivního občanství.

Na konferenci Volunteers – citizens building the future of Europe (Dobrovolníci – občané utvářející budoucnost Evropy), která se uskutečnila dne 7. července v polském Gdaňsku, proto účastníci mimo jiné požadovali, aby: 

  • byly podniknuty kroky za účelem zvýšení povědomí společnosti o tom, jaký přínos má dobrovolnictví pro evropskou společnost – může jít například o poskytnutí a sdílení spolehlivých modelů a údajů pro měření hospodářského přínosu dobrovolnictví a jeho příspěvku přesahujícího rámec HDP;
  • byly zavedeny podpůrné politické, regulační a právní rámce, a to v závislosti na situaci v jednotlivých zemích a v přímé konzultaci s organizacemi občanské společnosti;
  • bylo zajištěno systematické a udržitelné financování a bezpečná a dostatečně vysoká úroveň podpory a infrastruktury pro dobrovolnické činnosti;
  • se dobrovolnictví opět stalo součástí evropské politické agendy – bylo by například vhodné připravit a aktivně podporovat komplexnější celoevropský program v oblasti dobrovolnictví, vytvořit celoevropské webové stránky věnované tomuto tématu a stanovit rok 2025 Evropským rokem dobrovolníků.

Konferenci uspořádala skupina EHSV Organizace občanské společnosti ve spolupráci s několika evropskými a místními partnery. Sešli se na ní dobrovolníci, výzkumní pracovníci, zástupci organizací občanské společnosti působící v členských státech i na evropské úrovni a zástupci veřejných orgánů, aby diskutovali o trendech v oblasti dobrovolnictví v EU, podpoře poskytované organizacím a dobrovolníkům ze strany veřejných orgánů a nových podobách dobrovolnictví a podělili se o své zkušenosti v tomto ohledu.

Ucelený soubor závěrů a doporučení z konference je k dispozici na tomto odkaze: https://www.eesc.europa.eu/cs/conclusions-and-recommendations-0