Af EØSU's Gruppe af civilsamfundsorganisationer

De uformelle og formelle frivillige aktiviteter under covid-19-pandemien er sammen med bistanden til ukrainske flygtninge endnu et bevis på, hvor væsentligt og vidtrækkende et samfundsbidrag, der ydes via frivilligt arbejde. Frivilligt arbejde er en afgørende brik i opbygningen af social kapital, social inklusion og samhørighed. Det er derudover en vigtig kilde til selvudvikling og det mest indlysende eksempel på borgerinddragelse og aktivt medborgerskab.

På konferencen Frivillige — Borgerne skaber Europas fremtid, som fandt sted den 7. juli 2022 i Gdańsk i Polen, opfordrede deltagerne derfor bl.a. til: 

  • øget social bevidsthed om det bidrag til de europæiske samfund, der ydes gennem frivilligt arbejde, f.eks. ved at dele og give adgang til pålidelige modeller og data, der måler det økonomiske bidrag fra frivilligt arbejde i både BNP og på anden vis
  • indførelse af understøttende politiske og/eller reguleringsmæssige og retlige rammer, der skal vedtages på et landespecifikt grundlag og i direkte samråd med civilsamfundsorganisationer
  • tilvejebringelse af struktureret og bæredygtig finansiering samt sikker og tilstrækkelig støtte og infrastruktur til frivilligt arbejde
  • genindsættelse af frivilligt arbejde på den europæiske politiske dagsorden, f.eks. ved at udvikle og aktivt støtte et mere omfattende EU-program for frivilligt arbejde, oprette et EU-websted for frivilligt arbejde og erklære 2025 "det europæiske år for frivillige".

Konferencen blev afholdt af EØSU's Gruppe af civilsamfundsorganisationer i samarbejde med flere forskellige europæiske og lokale partnere. Her mødtes frivillige, forskere, repræsentanter for nationale og europæiske civilsamfundsorganisationer og offentlige myndigheder for at drøfte og dele deres erfaringer med nye tendenser inden for frivilligt arbejde i EU, offentlige myndigheders støtte til organisationer og frivillige samt nye former for frivilligt arbejde.

Samtlige konklusioner og anbefalinger fra konferencen findes på: https://europa.eu/!KC4tFR