EESK Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupa

Gan oficiālie, gan neoficiālie Covid-19 pandēmijas laikā veltītie pūliņi un Ukrainas bēgļiem sniegtā palīdzība atkal parādīja, cik būtisks un holistisks ir brīvprātīgo ieguldījums sabiedrībā. Brīvprātīgajam darbam ir liela nozīme sociālā kapitāla, sociālās iekļaušanas un kohēzijas nodrošināšanā. Tas ir arī svarīgs pašattīstības avots un spilgtākais pilsoniskās līdzdalības un aktīva pilsoniskuma piemērs.

Tāpēc 2022. gada 7. jūlijā Gdaņskā (Polija) notikušās konferences “Brīvprātīgie — pilsoņi, kas veido Eiropas nākotni” dalībnieki aicināja arī: 

  • vairot sabiedrības izpratni par brīvprātīgo ieguldījumu Eiropas sabiedrībā un tāpēc, piemēram, darīt pieejamus un izplatīt ticamus modeļus un datus, kas novērtē brīvprātīgā darba ekonomisko ieguldījumu un ar IKP nesaistīto ieguldījumu;
  • radīt labvēlīgus politiskos priekšnosacījumus un/vai regulatīvo un tiesisko satvaru, par ko būtu jālemj katrā valstī atsevišķi un pēc tiešām konsultācijām ar pilsonisko sabiedrību;
  • piešķirt strukturētu un ilgtspējīgu finansējumu un nodrošināt drošu un atbilstošu atbalstu un infrastruktūru brīvprātīgajam darbam;
  • brīvprātīgajam darbam atkal rast vietu Eiropas politikas veidošanas dienaskārtībā, piemēram, izstrādājot un aktīvi atbalstot visaptverošu Eiropas brīvprātīgā darba programmu, izveidojot ES tīmekļa vietni “Brīvprātīgais darbs” un 2025. gadu pasludinot par Eiropas Brīvprātīgā darba veicēju gadu.

Konferenci rīkoja EESK Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupa sadarbībā ar vairākām Eiropas un vietējām partnerorganizācijām. Konference pulcēja brīvprātīgos, pētniekus, valstu un Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizāciju un publisko iestāžu pārstāvjus, kas dalījās pieredzē un apsprieda tādus jautājumus kā brīvprātīgā darba tendences Eiropas Savienībā, publisko iestāžu atbalsts organizācijām un brīvprātīgajiem un jauni brīvprātīgā darba veidi.

Visi konferences secinājumi un ieteikumi ir atrodami: https://europa.eu/!KC4tFR