Komitee kodanikuühiskonna organisatsioonide rühm

COVID-19 pandeemia ajal toimunud mitteametlik ja ametlik vabatahtlik tegevus ning Ukraina pagulastele antud abi on taas näidanud vabatahtliku tegevuse olulist ja terviklikku panust ühiskonda. Vabatahtlikul tegevusel on keskne roll sotsiaalse kapitali, sotsiaalse kaasatuse ja ühtekuuluvuse loomisel. See on ka tähtis enesearengu allikas ning kõige ilmsem näide kodanike kaasatusest ja kodanikuaktiivsusest.

7. juulil 2022 Poolas Gdańskis toimunud konverentsil „Vabatahtlikud – Euroopa tulevikku kujundavad kodanikud“ kutsusid osalejad muu hulgas üles tegema järgmist: 

  • suurendama ühiskonna teadlikkust vabatahtliku tegevuse panusest Euroopa ühiskonda, näiteks tutvustades usaldusväärseid mudeleid ja andmeid, mis mõõdavad vabatahtliku tegevuse majanduslikku panust ja panust SKPsse;
  • kehtestama vabatahtlikku tegevust soodustava poliitika ja/või regulatiiv- ja õigusraamistiku, mille üle otsustatakse riigipõhiselt ja otse kodanikuühiskonna organisatsioonidega konsulteerides;
  • tagama vabatahtlikule tegevusele struktureeritud ja jätkusuutliku rahastamise ning turvalise ja hea toetuse ja taristu;
  • seadma vabatahtliku tegevuse taas Euroopa poliitilisse tegevuskavasse, näiteks töötades selleks välja terviklikuma üleeuroopalise vabatahtlikute programmi ja toetades seda aktiivselt, luues kogu ELi hõlmava vabatahtliku tegevuse veebisaidi ja tehes 2025. aastast Euroopa vabatahtlike aasta.

Konverentsi korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna organisatsioonide rühm koostöös mitme Euroopa ja kohaliku partneriga. See tõi kokku vabatahtlikud, teadlased, riiklike ja Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad ning avaliku sektori asutused. Arutati ja jagati kogemusi sellistes aspektides nagu vabatahtliku tegevuse suundumused ELis, avaliku sektori asutuste toetus organisatsioonidele ja vabatahtlikele ning uued vabatahtliku tegevuse vormid.

Konverentsi kõik järeldused ja soovitused on kättesaadavad aadressil https://europa.eu/!KC4tFR