Pripravila skupina organizacij civilne družbe

Neformalne in formalne prostovoljske dejavnosti med pandemijo COVID-19 ter pomoč ukrajinskim beguncem so znova pokazale, da prostovoljstvo bistveno in celostno prispeva k družbi. Prostovoljstvo ima osrednjo vlogo pri ustvarjanju socialnega kapitala, socialne vključenosti in kohezije. Je tudi pomemben vir osebnega razvoja in najbolj očiten primer državljanske udeležbe in aktivnega državljanstva.

Na konferenci Prostovoljci – državljani gradijo prihodnost Evrope, ki je potekala 7. julija 2022 v Gdansku na Poljskem, so udeleženci med drugim pozvali k: 

  • večji družbeni ozaveščenosti o prispevku prostovoljstva k evropskim družbam, na primer z razpoložljivostjo in izmenjavo zanesljivih modelov in podatkov, s katerimi se meri gospodarski prispevek prostovoljstva, pa tudi njegov prispevek, ki presega BDP;
  • uvedbi omogočitvenih političnih in/ali regulativnih in pravnih okvirov, o katerih naj se odloča za vsako državo posebej in v neposrednem posvetovanju z organizacijami civilne družbe;
  • zagotavljanju strukturiranega in trajnostnega financiranja ter zanesljivih in ustreznih ravni podpore in infrastrukture za prostovoljstvo;
  • ponovni vključitvi prostovoljstva v evropsko politično agendo, na primer z razvojem in dejavnim podpiranjem obsežnejšega vseevropskega prostovoljskega programa, oblikovanjem spletišča za prostovoljstvo na ravni EU in razglasitvijo leta 2025 za evropsko leto prostovoljcev.

Konferenco je skupaj z več evropskimi in lokalnimi partnerji organizirala skupina organizacij civilne družbe v EESO. Na njej so se zbrali prostovoljci, raziskovalci in predstavniki nacionalnih in evropskih organizacij civilne družbe ter javnih organov, da bi razpravljali in izmenjali svoje izkušnje o trendih prostovoljstva v EU, podpori javnih organov organizacijam in prostovoljcem ter novih oblikah prostovoljstva.

Sklepi in priporočila s konference so na voljo na: https://www.eesc.europa.eu/sl/conclusions-and-recommendations-0