EGSO-ova Skupina organizacija civilnog društva

Neformalne i formalne volonterske aktivnosti tijekom pandemije COVID-a 19 i pomoć pružena ukrajinskim izbjeglicama ponovno su ukazali na bitan i sveobuhvatan doprinos volontiranja našem društvu. Volontiranje ima ključnu ulogu u izgradnji socijalnog kapitala, socijalne uključenosti i kohezije. Također je važan izvor osobnog razvoja i najočitiji primjer građanskog angažmana i aktivnog građanstva.

Na konferenciji„Volonteri – građani izgrađuju budućnost Europe“ održanoj 7. srpnja 2022. u Gdanjsku (Poljska), sudionici su, između ostalog, pozvali na: 

  • povećanje socijalne svijesti o doprinosu volontiranja europskim društvima, primjerice kroz dostupnost i dijeljenje pouzdanih modela i podataka koji mjere gospodarski doprinos volontiranja, kao i njegov doprinos koji nadilazi BDP;
  • uvođenje povoljnih političkih i/ili regulatornih i pravnih okvira, o kojima bi se odlučivalo na razini pojedinačne države u izravnom savjetovanju s organizacijama civilnog društva;
  • osiguranje strukturiranog i održivog financiranja te pouzdane i primjerene podrške i infrastrukture za volontiranje;
  • ponovno uključivanje volontiranja na europski politički dnevni red, primjerice kroz razvoj i aktivno podržavanje sveobuhvatnijeg paneuropskog programa volontiranja, izradu internetskih stranica za volontiranje na razini EU-a i proglašavanjem 2025. godinom volontera.

Konferenciju je organizirala Skupina organizacija civilnog društva EGSO-a u suradnji s nekoliko europskih i lokalnih partnera. Na njoj su se okupili volonteri, istraživači, predstavnici nacionalnih i europskih organizacija civilnog društva i javnih vlasti, kako bi razgovarali i razmijenili svoja iskustva o trendovima u području volontiranja u EU-u, podršci javnih vlasti za organizacije i volontere te novim oblicima volontiranja.

Sveobuhvatan pregled zaključaka i preporuka s konferencije dostupan je ovdje: https://europa.eu/!KC4tFR