Volunteers: essential actors in European societies

EESRK Pilietinės visuomenės organizacijų grupė

COVID-19 pandemijos metu vykdyta neoficiali ir oficiali savanoriška veikla ir Ukrainos pabėgėliams suteikta pagalba dar kartą parodė, kad savanorystė yra gyvybiškai svarbus ir visapusiškas indėlis į visuomenę. Savanoriška veikla atlieka svarbų vaidmenį kuriant socialinį kapitalą, socialinę įtrauktį ir sanglaudą. Tai taip pat svarbus saviugdos šaltinis ir akivaizdžiausias pilietinio aktyvumo bei aktyvaus pilietiškumo pavyzdys.

2022 m. liepos 7 d. Gdanske (Lenkija) vykusios konferencijos „Savanoriai - piliečiai, kuriantys Europos ateitį“ dalyviai, be kita ko, paragino: 

  • užtikrinti didesnį visuomenės informuotumą apie savanoriškos veiklos teikiamą naudą Europos visuomenei, pavyzdžiui, suteikiant galimybę naudotis ir dalytis patikimais modeliais ir duomenimis, kuriais vertinamas savanoriškos veiklos ekonominis indėlis, taip pat jos indėlis, neapsiribojantis tik BVP;
  • sukurti savanoriškai veiklai palankias politines ir (arba) reguliavimo ir teisines sistemas atsižvelgiant į kiekvienos konkrečios šalie poreikius ir tiesiogiai konsultuojantis su pilietinės visuomenės organizacijomis;
  • skirti struktūrizuotą ir tvarų finansavimą, saugią ir gero lygio paramą bei suteikti infrastruktūrą savanoriškai veiklai;
  • sugrąžinti savanorišką veiklą į Europos politinę darbotvarkę, pavyzdžiui, rengiant ir aktyviai remiant išsamesnę visos Europos savanoriškos veiklos programą, sukuriant visos ES savanoriškos veiklos interneto svetainę ir paskelbiant 2025 m. Europos savanorių metais.

Konferenciją organizavo EESRK Pilietinės visuomenės organizacijų grupė, bendradarbiaudama su keliais Europos ir vietos partneriais. Joje dalyvavo savanoriai, tyrėjai, nacionalinių ir Europos pilietinės visuomenės organizacijų bei valdžios institucijų atstovai, kurie diskutavo ir dalijosi patirtimi apie savanoriškos veiklos tendencijas ES, valdžios institucijų paramą organizacijoms ir savanoriams bei naujas savanoriškos veiklos formas.

Visas konferencijos išvadas ir rekomendacijas galima rasti čia: https://europa.eu/!KC4tFR https://europa.eu/!KC4tFR