EU musí evropskou dopravu nepřetržitě přizpůsobovat současným a budoucím potřebám, zvláště pak vzhledem k proměnám poptávky a rostoucímu obratu námořních přístavů. Podstatou řešení musí být multimodalita a inteligentní řešení, při nichž se optimálně využijí výhody různých druhů dopravy v zájmu dosažení co nejlepších výsledků a zároveň se zvýší bezpečnost a sníží dopady na životní prostředí.

To jsou hlavní myšlenky stanoviska Mateusze Szymańského ke sdělení Komise NAIADES III: Podpora evropské vnitrozemské vodní dopravy, která obstojí i v budoucnosti, které bylo přijato na lednovém plenárním zasedání EHSV.

Jak Mateusz Szymański uvedl na zasedání, „NAIADES III je důležitý akční plán. EHSV podporuje snahu zvyšovat podíl vnitrozemské vodní dopravy na osobní a nákladní dopravě. V této oblasti je ukryt ohromný potenciál, který dosud leží ladem. Je třeba projevit politickou vůli a odhodlání na mnoha úrovních, zavést opatření na podporu rozvoje a údržby infrastruktury a propagovat vnitrozemskou vodní dopravu jako odvětví, které otevírá kariérní příležitosti. Zapotřebí je též přizpůsobit novým potřebám dopravy síť TEN-T.“ (mp)