Az EU-nak folyamatosan hozzá kell igazítania az európai közlekedést a jelenlegi és jövőbeli igényekhez, különös tekintettel a kereslet változásaira és a tengeri kikötők forgalmának növekvő tendenciájára. Ennek kulcsfontosságú elemei a multimodalitás és az intelligens hajózás kell, hogy legyenek, amelyek a lehető legjobb eredmények elérése érdekében – a biztonság növelése és a környezeti terhelés csökkentése mellett – használják ki a különböző közlekedési módok előnyeit.

Ez annak a Mateusz Szymański által jegyzett és az EGSZB januári plenáris ülésén elfogadott véleménynek a fő üzenete, amely az Európai Bizottság „NAIADES III: Az időtálló európai belvízi hajózás fellendítése” című közleményének témájával foglalkozik.

Az ülés kapcsán nyilatkozva Mateusz Szymański kifejtette: „A NAIADES III fontos cselekvési terv. Az EGSZB támogatja azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a belvízi hajózás arányának növelése a személy- és áruszállításban. Hatalmas lehetőségek rejlenek ezen a területen, amely még kiaknázatlan. Számos szinten politikai akaratra és elkötelezettségre van szükség ahhoz, hogy támogató intézkedéseket hozzunk az infrastruktúra fejlesztésére és karbantartására, valamint a belvízi hajózás mint karrierágazat előmozdítására. A TEN-T hálózatot is naprakésszé kell tenni, hogy reagálni tudjunk az új közlekedési tendenciákra.” (mp)