EU:n on jatkuvasti mukautettava Euroopan liikennettä nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin ottaen erityisesti huomioon kysynnän muutokset ja merisatamien liikevaihdon kasvusuuntaus. Keskeisinä painopisteinä on oltava multimodaalisuus ja älykkäät toimitusratkaisut hyödyntämällä eri liikennemuotojen tarjoamia etuja parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi, samalla kun lisätään turvallisuutta ja vähennetään ympäristökuormitusta.

Tämä on Mateusz Szymańskin laatiman ja komission tiedonantoon NAIADES III: Tulevaisuudenkestävän eurooppalaisen sisävesiliikenteen tukeminen perustuvan lausunnon keskeinen viesti. Lausunto hyväksyttiin ETSK:n tammikuun täysistunnossa.

Istunnon yhteydessä Mateusz Szymański totesi: ”NAIADES III on tärkeä toimintasuunnitelma. ETSK kannattaa pyrkimyksiä lisätä sisävesiliikenteen osuutta matkustaja- ja tavaraliikenteessä. Tällä alalla on valtava potentiaali, jota ei vielä hyödynnetä täysin. Tarvitsemme monilla tasoilla poliittista tahtoa ja sitoutumista, jotta voimme toteuttaa tukitoimia infrastruktuurin kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä sisävesiliikenteen edistämiseksi ammattialana. TEN-T-verkkoa on myös päivitettävä uusien liikennesuuntausten huomioon ottamiseksi.” (mp)