De EU moet het Europese vervoer voortdurend aanpassen aan de huidige en toekomstige behoeften, met name gelet op veranderingen in de vraag en de stijgende lijn in de omzet van zeehavens. Dat moet in de eerste plaats gebeuren op basis van multimodaliteit en slimme scheepvaart, waarbij de voordelen van de verschillende vervoerswijzen moeten worden benut om optimale resultaten te behalen, de veiligheid te verbeteren en de belasting van het milieu te verminderen.

Dit is de kern van het advies van Mateusz Szymański over de mededeling van de Europese Commissie getiteld Naiades III: Naar een toekomstbestendige Europese binnenvaart. Het EESC heeft dit advies tijdens zijn zitting in januari goedgekeurd.

In de marge van die zitting zei Szymański: “Naiades III is een belangrijk actieplan. Het EESC steunt de inspanningen om het aandeel van de binnenvaart in het passagiers- en goederenvervoer te vergroten. Hier ligt nog een groot, onbenut potentieel. Er is op veel niveaus politieke wil en engagement nodig voor de uitwerking van steunmaatregelen om infrastructuur te ontwikkelen en te onderhouden en een loopbaan in de binnenvaart weer aantrekkelijk te maken. Verder moet ook het TEN-T-netwerk worden aangepast aan nieuwe vervoerstrends.” (mp)