EU mora evropski promet nenehno prilagajati sedanjim in prihodnjim potrebam, zlasti zaradi sprememb v povpraševanju in naraščanja prometa v morskih pristaniščih. Glavni značilnosti morata biti multimodalnost in pametne rešitve na področju ladijskega prometa, pri čemer je treba izkoristiti prednosti različnih načinov prevoza za čim boljše rezultate, hkrati pa povečevati varnost in zmanjševati okoljsko breme.

To je glavno sporočilo mnenja, ki ga je pripravil Mateusz Szymański in je bilo sprejeto na januarskem plenarnem zasedanju EESO. V mnenju je obravnavano sporočilo Komisije z naslovom NAIADES III: Spodbujanje prevoza po evropskih celinskih plovnih poteh, ki bo kos izzivom prihodnosti.

Szymański je ob robu zasedanja dejal: „NAIADES III je pomemben akcijski načrt. EESO podpira prizadevanja za povečanje deleža prevoza po celinskih plovnih poteh v potniškem in tovornem prometu, saj na tem področju obstaja ogromen, še neizkoriščen potencial. Na številnih ravneh potrebujemo politično voljo in zavezanost za vzpostavitev podpornih ukrepov za razvoj in vzdrževanje infrastrukture ter spodbujanje prevoza po celinskih plovnih poteh kot sektorja za poklice prihodnosti. V odziv na nove trende na področju prometa je treba posodobiti tudi omrežje TEN-T.“ (mp)