EHSV požaduje změnu volebního práva EU

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyzval Evropský parlament (EP), Radu EU a členské státy, aby co nejdříve pozměnily akt o volbách z roku 1976 tak, aby bylo zaručeno, že všichni občané EU se zdravotním postižením budou mít skutečné právo volit ve volbách do EP v roce 2024.

Ve svém stanovisku Nutnost zaručit osobám se zdravotním postižením reálné právo volit ve volbách do Evropského parlamentu, které bylo přijato dne 2. prosince, vyzval EHSV k tomu, aby ve znění uvedeného aktu byly upřesněny zásady všeobecnosti, přímosti a tajnosti voleb.

Tím by se zabránilo diskriminaci voličů se zdravotním postižením v důsledku stávajících pravidel nebo opatření v různých členských státech, která se mezi sebou značně liší. Mohly by tak rovněž být odstraněny současné právní nebo technické překážky v Evropě, jež připravují miliony lidí o jejich hlasovací práva.

Stanovisko navazuje na informační zprávu EHSV, v níž se uvádí, že kvůli těmto překážkám nemůže ani jedna země EU zaručit, aby volby byly plně přístupné všem.

Zjištění zprávy, zveřejněné dva měsíce před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019, byla později potvrzena zprávami o volbách prezentovanými sdělovacími prostředky a organizacemi občanské společnosti.

„EHSV považuje takovou diskriminaci za nepřijatelnou a domnívá se, že je v rozporu se základními hodnotami EU, se Smlouvami a s nejdůležitějšími mezinárodními právními a politickými akty,“ uvedl Krzysztof Pater, zpravodaj zprávy i stanoviska.

„To, co požadujeme, souvisí se zásadou rovných práv pro všechny. Jak je možné, že ve 21. století nemohou miliony občanů EU se zdravotním postižením požívat svého volebního práva a činitelé s rozhodovací pravomocí nedělají takřka nic, aby to změnili? Jedná se o klíčovou otázku demokracie v EU. Především je to však otázka lidské důstojnosti,“ zdůraznil pan Pater.

EHSV se domnívá, že stávající postupy, které diskriminují občany EU se zdravotním postižením, lze rychle odstranit změnou aktu o volbách tak, aby zemím EU ukládal povinnost zavést standardy zaručující těmto osobám skutečné volební právo.

Mezi tyto standardy patří vložení formulace, podle níž žádný občan EU nesmí být na základě vnitrostátních zákonů zbaven práva volit ve volbách do EP z důvodu zdravotního postižení nebo zdravotního stavu.

Tyto standardy, jež mají upřesnit zásady přímosti a tajnosti, zajistí, že všechny osoby se zdravotním postižením, bez ohledu na druh jejich postižení, budou moci volit bez asistence a tajně. (ll)