EGSO zahtijeva izmjenu izbornog zakona EU-a

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) pozvao je Europski parlament (EP), Vijeće EU-a i države članice da hitno izmijene Izborni akt iz 1976. kako bi se zajamčilo da svi građani i sve građanke EU-a s invaliditetom doista mogu ostvariti pravo glasa na izborima za Europski parlament 2024.

U mišljenju „Potreba da se osobama s invaliditetom zajamči stvarno pravo glasanja na izborima za Europski parlament„, usvojenom 2. prosinca, EGSO traži da se u tekstu Izbornog akta razjasne načela univerzalnosti, tajnosti i neposrednosti.

Time bi se stalo na kraj diskriminaciji birača s invaliditetom koja je rezultat postojećih pravila ili organizacije izbora u raznim državama članicama, koji se znatno razlikuju od zemlje do zemlje. To bi također pomoglo da se uklone postojeće pravne ili tehničke prepreke diljem Europe, zbog kojih su milijuni osoba lišeni glasačkog prava.

Mišljenje se oslanja na informativno izvješće EGSO-a u kojem je utvrđeno da zbog tih prepreka niti jedna država članica EU-a nije mogla zajamčiti potpunu dostupnost izbora svim građanima.

Zaključci tog izvješća, objavljenog dva mjeseca prije izbora za Europski parlament 2019., kasnije su potvrđeni u izvješćima medija i organizacija civilnog društva o tim izborima.

„EGSO smatra da je takva diskriminacija neprihvatljiva i u suprotnosti s temeljnim vrijednostima EU-a, Ugovorima i važnim međunarodnim pravnim i političkim aktima”, izjavio je Krzysztof Pater, autor izvješća i mišljenja.

„Ono što tražimo odnosi se na načelo jednakih prava za sve. Kako je moguće da u 21. stoljeću milijuni građana i građanki EU-a s invaliditetom ne mogu ostvariti svoje biračko pravo, a donositelji odluka ne čine gotovo ništa kako bi to promijenili? To je ključno pitanje za demokraciju EU-a, a prvenstveno, to je pitanje ljudskog dostojanstva“, naglasio je Krzysztof Pater.

EGSO smatra da se postojeće prakse kojima se diskriminiraju građani i građanke EU-a s invaliditetom mogu brzo ukloniti izmjenom Izbornog akta kako bi se države članice EU-a obvezale da uvedu standarde kojima bi se zajamčilo da te osobe doista mogu ostvariti pravo glasa.

Ti standardi uključuju uvođenje izjave da se nijednom građaninu i nijednoj građanki EU-a ne smije na temelju nacionalnog zakona uskratiti biračko pravo na izborima za EP zbog invaliditeta ili zdravstvenog stanja.

Standardi nužni za pojašnjenje načela neposrednosti i tajnosti omogućit će svim osobama s invaliditetom, bez obzira na vrstu invaliditeta, da glasaju samostalno i tajno. (ll)