EESC Info

  • #YEYS2021: Mladí Evropané se chtějí poprat se změnou klimatu
  • Konference o budoucnosti Evropy plně uznává zásadní úlohu EHSV
  • EHSV se zaměřil na výzvy spojené s prací z domova
  • Politiky v oblasti zdravotního postižení: Je nejvyšší čas zvýšit úsilí EU
 • V tomto vydání:

  • Konference o budoucnosti Evropy: EHSV je odhodlán aktivně přispět k tomu, aby tato konference byla úspěšná
  • Budoucnost Evropy musí spočívat nejen v ekologii a digitální transformaci, ale i ve větší demokracii
  • EHSV požaduje jednodušší a spravedlivé zdanění v EU i mimo ni
  • EHSV se zavazuje, že významně přispěje k novým iniciativám Komise
  • Věděli jste, že...? Zajímavosti o vítězích Ceny EHSV za občanskou solidaritu
  • Sledujte slavnostní předávání Ceny za občanskou solidaritu za rok 2020
  • Vítězové si berou slovo: rozhovory se všemi vítězi


   

  • Nastal čas dosáhnout konkrétních výsledků a dát slovu „komunita“ nový význam
  • EU bude pozorně sledovat provádění dohody o obchodu a spolupráci se Spojeným královstvím
  • Chudoba v EU by se mohla do roku 2030 snížit o polovinu, zaznělo na plenárním zasedání EHSV
  • Nový pakt o migraci obsahuje „problematické“ prvky
 • V tomto vydání:

  • EHSV přivítal přední irskou popularizátorku problematiky zdravotního postižení Sinéad Burke
  • EHSV je potěšen, že je v rozpočtu EU na období 2021–2027 brán zřetel na názory občanské společnosti
  • #DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: Je načase, aby naše demokracie dostihla technologii
  • Nový pakt EU o migraci a azylu – promarněná příležitost nabrat tolik potřebný nový směr
  • Evropská platforma zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství je se vstupem do druhého funkčního období připravena zařadit vyšší rychlost
  • EHSV se zabývá nedostatky v procesu integrace žen a dětí z řad migrantů
  • Stěžejním prvkem programu nové předsedkyně EHSV je prosperující, inkluzivní a udržitelná Evropa
  • Finanční prostředky na podporu oživení a rozpočet nesmí sloužit jako rukojmí
 • V tomto vydání:

  • Do čela EHSV zvolena Christa Schweng z Rakouska
  • Christa Schweng: „Přínos občanské společnosti má zásadní význam při formování Evropy k lepšímu"
  • Cillian Lohan: „Potřebujeme vedoucí představitele, jimž budeme moci důvěřovat“
  • Giulia Barbucci: „Rozpočet musí být i nadále řízen patřičným a transparentním způsobem“
  • Rekordní počet žen a nových členů v EHSV
 • V tomto vydání:

  • Začalo nové funkční období EHSV, nových je více než 40 % jeho členů
  • Po demonstracích mladých lidí za ochranu klimatu nastal čas přizvat je k jednacímu stolu
  • EHSV se vyslovuje k potřebě zavést unijní nástroj pro minimální mzdy
  • Pro evropský cestovní ruch je pandemie COVID-19 časovaná bomba
  • Strategie EU pro rovnost žen a mužů musí řešit negativní dopady krize COVID-19 na ženy
  • Umělá inteligence: právní předpisy EU by měly stanovit bezpečné meze pro vysoce rizikové aplikace
  • Globální oteplování – EHSV požaduje nová daňová opatření ke snížení emisí CO2
  • Koronavirová krize: Evropské podniky by podle EHSV měly přehodnotit svůj obchodní model
  • Pohled z místní perspektivy, část osmá: Když se zřítí svět práce
  • „Dessine-moi...“ – série článků
  • EHSV udělí Cenu za občanskou solidaritu projektům zaměřeným na boj proti koronaviru v jednotlivých členských státech a ve Spojeném království
  • Zahájení německého předsednictví EU ve znamení vysokých očekávání