АКТБ и Африка

This page is also available in:

От първата Конвенция от Ломе (1975 г.) до Споразумението от Котону (2000-2021 г.) партньорствата ЕС-АКТБ са уреждали отношенията между Европейския съюз и 79 държави от Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), превърнала се наскоро в Организация на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн.

През този период ЕИСК в сътрудничество с гражданското общество в държавите от АКТБ се бори за признаване на съществената роля на недържавните субекти в процеса на развитие. Това признание намира израз в Споразумението от Котону, което възлага на ЕИСК да организира срещи и консултации с групите, изразяващи икономически и социални интереси на АКТБ и ЕС, за да събере гледните точки на организираното гражданско общество и да даде възможност да се чуе гласът му. Целта е насърчаване на обмена и предоставяне на препоръки по въпроси и политики от значение за отношенията между АКТБ и ЕС, които след това да бъдат отправени официално към ръководителите на държавите от ЕС и АКТБ.

На практика дейностите на ЕИСК, свързани с отношенията между ЕС и АКТБ, се провеждат основно под ръководството на приобщаващ Комитет за наблюдение „ЕС-АКТБ“, съставен от членове на ЕИСК и делегати, представляващи икономическите и социалните интереси на страните от АКТБ.

Комитетът за наблюдение „ЕС-АКТБ“ поддържа редовни контакти с представителите на гражданското общество в страните от АКТБ на различни равнища чрез:

 • редовни заседания на Комитета за наблюдение „ЕС-АКТБ“
 • регионални семинари в държавите от АКТБ, които осигуряват форум за обсъждане на теми от общ интерес с представители на гражданското общество в последователно редуващи се региони,
 • общи заседания на групите, изразяващи икономически и социални интереси на АКТБ и ЕС, провеждани на всеки три години в Брюксел.

ЕИСК поддържа редовни контакти и с представителите на икономическите и социалните среди на Африканския съюз в рамките на Съвместната стратегия Африка-ЕС. По-специално ЕИСК провежда годишни срещи с мрежата „ЕС — Африка“ на заинтересованите страни от икономическата и социалната сфера. 

В продължение на много години ЕИСК поддържа редовни контакти със Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, като представя доклад за своята дейност на сесиите на Асамблеята.

ЕИСК също така поддържа тясна връзка с международните организации на работодателите, работниците, земеделските стопани и потребителите. Тези организации определят представителите на АКТБ, поканени да участват в заседанията, провеждани от ЕИСК, включително Комитета за наблюдение „ЕС-АКТБ“.

 • Приети on 17/10/2013
  Референтен номер
  REX/386-EESC-2013-01-01-4374
  Employers - GR I
  Czech Republic
  Plenary session number
  493
  -

  Given the EESC specific expertise, the EESC's opinion is particularly sought on the role of the private sector –taking into account its diversity from SMEs to multinational companies- in fostering smart and sustainable economic growth and creating jobs, as well as investing in training, education, research and innovation, key enabling technologies such as information and communication technologies (ICT). Corporate Social Responsibility initiatives, Public-Private Partnerships, joint innovation and inclusive business models could also be issues to be investigated. Possible mechanisms, processes allowing the involvement of the "private sector" in a global partnership for development in a post 2015 framework would also be of interest.

  Involvement of the private sector in the post 2015 development framework
 • Приети on 22/05/2013
  Референтен номер
  REX/372-EESC-2013-2417
  Civil Society Organisations - GR III
  France
  Plenary session number
  490
  -

  The opinion of the EESC should consider different options and scenarios for post-2015 and develop proposals on how to involve civil society more extensively in the process.

  A Decent life for All: Ending poverty and giving the world a sustainable future
 • Приети on 12/03/2013
  Референтен номер
  REX/364-EESC-2013-01-01-2030
  Workers - GR II
  Spain
  In this opinion, the EESC will aim to adopt a stance on the role of social protection in development policy. This is likely to be one of the main topics in the debate about the new goals of development policy which are to replace the Millennium Development Goals after 2015.
  Social protection in European Union development cooperation
 • Приети on 09/01/2013
  Референтен номер
  REX/362-EESC-2012-01-01-2054
  Workers - GR II
  Italy
  Plenary session number
  486
  -
  The EESC considers that the EU's underlying objectives for the renewed EU-Pacific development Partnership are ambitious, but believes that the implementing arrangements, which mainly concern environmental protection and biodiversity conservation in the region, are not clear. Synergies are needed with other organisations to address the impact of climate change, which has a cross-cutting impact on national and multilateral policies as well as social and economic repercussions. Issues associated with the impact of climate change should be incorporated in the area's comprehensive environmental policies and ensure coherent behaviour and actions. To this end, the active involvement of all local stakeholders is necessary.
  Towards a renewed EU-Pacific development Partnership
 • Приети on 24/05/2012
  Референтен номер
  REX/348-EESC-2012-01-01-1318
  Workers - GR II
  France

  EU support for good governance and human rights (pillar of the agenda for change) should be aimed at promoting a human rights-based approach to development whose features are: participation in political processes, democratic ownership and empowerment of rights holders; human rights compliance systems on internationally agreed commitments; policy coherence between human rights, aid, and economic policies.

  Increasing the impact of EU Development Policy Agenda for change / The future approach to EU Budget Support to third countries
 • Приети on 28/03/2012
  Референтен номер
  REX/349-EESC-2012-01-01-839
  Workers - GR II
  Spain
  Plenary session number
  479
  -
  Civil society involvement in the EU's development policies
 • Приети on 15/07/2010
  Референтен номер
  REX/302-EESC-2010-992
  Civil Society Organisations - GR III
  Italy
  Plenary session number
  464
  -
  Social Economy in Africa
 • Приети on 29/04/2010
  Референтен номер
  TEN/403-EESC-2010-01-01-650
  Employers - GR I
  Netherlands
  Plenary session number
  462
  -
  Connecting Africa and Europe: working towards strengthening transport cooperation
 • Приети on 01/10/2009
  Референтен номер
  REX/268-EESC-2009-1478
  Civil Society Organisations - GR III
  Italy
  Plenary session number
  456
  -
  The EU, Africa and China
 • On 22 November, participants in the 17th regional seminar of ACP-EU economic and social interest groups adopted a declaration highlighting the potential of the blue economy as a key factor for development in many eastern and southern African countries. The event, hosted by the EESC in Mauritius, was also an opportunity for civil society representatives to call for a greater role for civil society in the negotiation of Economic Partnership Agreements and bilateral Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) and to acknowledge the role played by African and EU economic and social groups in the development of infrastructure.