Временна проучвателна група „Предприятия от социалната икономика“ - Related Publications and other work