Европейската комисия и заинтересованите страни от сектора на въздухоплаването би трябвало да подновят обсъжданията, за да изяснят амбицията на новия регламент за Единното европейско небе (ЕЕН), заявява ЕИСК в новоприето становище.

Всъщност остава неясно дали проектопредложението на Комисията ще бъде достатъчно за постигане на първоначалните цели на ЕЕН по отношение на намаляването на емисиите от CO2 и подобряването на ефективността на управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване (УВД/АНО).

ЕИСК подчерта важността на този въпрос в становище, изготвено от Димитру Форнеа, което беше прието на пленарната сесия.

По време на обсъждането г-н Форнеа заяви: „Трябва да се изясни функцията на управителния орган на мрежата, по-специално по отношение на общия обхват и неговото въздействие върху планирането на авиокомпаниите, управлението на капацитета, проектирането на въздушното пространство, околната среда и приоритизирането на изискванията. Би трябвало във вземането на важни решения да участват всички заинтересовани страни във въздухоплаването“.

Освен това в предложението на Комисията изобщо не се споменават драматичните последици от кризата с COVID-19 за сектора. Във връзка с това ЕИСК препоръчва да се извърши проучване на въздействието, за да се отчетат по подходящ начин социалните и икономическите последици от пандемията от коронавируса както за работниците, така и за ползвателите на услуги. (mp)