Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila – komission uusi ehdotus saattaa olla riittämätön

Euroopan komission ja ilmailualan sidosryhmien olisi palattava keskustelupöytään selventääkseen yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan uuden asetuksen tavoitteita, toteaa ETSK äskettäin antamassaan lausunnossa.

On epäselvää, onko komission ehdotusluonnos riittävä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan alkuperäisten tavoitteiden saavuttamiseksi eli hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi sekä ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen tehostamiseksi.

ETSK toi asian esille komitean täysistunnossa hyväksytyssä lausunnossaan, jonka oli laatinut Dumitru Fornea.

Fornea totesi lausunnosta käydyssä keskustelussa, että ”verkon hallinnoijan tehtäviä on selvennettävä. Tämä koskee erityisesti sen yleistä toiminta-alaa ja sen vaikutusta lentoyhtiöiden toiminnan suunnitteluun, kapasiteetin hallintaan, ilmatilan suunnitteluun, ympäristöön ja kysynnän priorisointiin. Kaikkien ilmailualan sidosryhmien olisi voitava osallistua tärkeiden päätösten valmisteluun. Tarkoituksenmukaisen kuulemisen periaatteen on oltava osa puite-ehdotusta.”

Komission ehdotuksessa ei myöskään viitata covid-19-kriisin dramaattisiin vaikutuksiin alalla. ETSK suosittaa vaikutustenarvioinnin tekemistä, jotta voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon koronaviruspandemian sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset sekä työntekijöiden että palvelujen käyttäjien kannalta. (mp)