EGSO u nedavno usvojenom mišljenju: Europska komisija i dionici u zrakoplovstvu trebali bi ponovno sjesti za stol kako bi razjasnili ciljeve nove uredbe o jedinstvenom europskom nebu

Još se uvijek ne zna hoće li Komisijin nacrt prijedloga biti dovoljan za postizanje izvornih ciljeva jedinstvenog europskog neba u pogledu smanjenja emisija CO2 i poboljšanja učinkovitosti upravljanja zračnim prometom i usluga u zračnoj plovidbi.

EGSO je to pitanje istaknuo u mišljenju koje je sastavio Dumitru Fornea i koje je usvojeno na plenarnom zasjedanju.

Tijekom rasprave Dumitru Fornea izjavio je: „Potrebno je pojasniti ulogu upravitelja mreže, a posebno njegov ukupan djelokrug rada i utjecaj na planiranje zračnih prijevoznika, upravljanje kapacitetima, organizaciju zračnog prostora, okoliš i određivanje prioriteta kad je riječ o rješavanju zahtjeva. Svi dionici u zrakoplovstvu trebali bi sudjelovati u donošenju važnih odluka. Načelo stvarnog savjetovanja mora biti dio okvirnog prijedloga.“

Isto tako, u prijedlogu Komisije uopće se ne spominju dramatične posljedice krize uzrokovane COVID-om 19 na predmetni sektor. U tom pogledu EGSO preporučuje provedbu studije učinka kako bi se na odgovarajući način uzele u obzir socijalne i gospodarske posljedice pandemije koronavirusa za radnike i korisnike usluga. (mp)