Налични езици:

Уводна статия

Нека тази година да донесе повече предвидимост, мир и радост

Уважаеми читатели,

Навлязохме в 2021 г., оставайки в щипците на COVID-19, ограниченията на движението на граждани и хаоса на пазара на труда, но с надежда за по-добро бъдеще благодарение на ваксината. Тази година най-важното ще бъде осигуряването на дозите за всички и убеждаването на хората да се ваксинират. Докато ваксинационната кампания напредва e все по-необходимо да се съсредоточим върху възстановяването и създаването на Европа след COVID-19.

Португалия, която пое председателството на Съвета на ЕС на 1 януари, ясно възприема този по-широк и ориентиран към бъдещето подход. Приоритетите на Лисабон са съсредоточени върху борбата с икономическата криза и противодействието на нейното отражение върху гражданите чрез справедливо, екологосъобразно и цифрово възстановяване.

Отбележете си в календара


24—25 февруари 2021 г., Брюксел
Пленарна сесия на ЕИСК


18—19 март 2021 г., Брюксел
Твоята Европа, твоето мнение!“ 2021 г.

„Въпрос към ...“

„Въпрос към ...“.

В секцията ни „Въпрос към ...“ каним членове на ЕИСК да отговорят на актуален въпрос по тема, която според нас е от особено значение.
 

За силно партньорство между ЕС и САЩ

От Dимитрис Димитриадис, председател на секция „Външни отношения“

Понастоящем Новата трансатлантическа програма е в центъра на политическия дневен ред на всички европейски институции. Работата на нашия Комитет, по-специално на секция „Външни отношения“, се вписва в много голяма степен в нея, както пролича от неотдавнашното заседание на нашия Комитет за наблюдение на трансатлантическите отношения, в което участваха изтъкнати гости, които подчертаха значението на добре установения и стабилен диалог с гражданското общество, и от декларацията на председателя на ЕИСК и моето изказване относно изборите в САЩ през 2020 г., в което изразих надежда за силно партньорство при посрещането на глобалните предизвикателства.

Познайте кой е нашият гост...

Гост изненада

Всеки месец Ви представяме нашия гост изненада. Това е добре позната в Европа личност, присъствала в новините, и която ни представя своята гледна точка за света: глътка свеж въздух, която ни позволява да разширим хоризонтите си, да почерпим вдъхновение и да добием нови познания.

Гостът изненада — професор Данута Хюбнер — споделя с нашите читатели мнението си за Брексит

На 23 юни 2016 г. беше проведен консултативен референдум с гражданите на Обединеното кралство с въпроса дали страната им следва да напусне Европейския съюз. С много малко мнозинство британците подкрепиха идеята за напускане на ЕС. Резултатите бяха различни на територията на страната — в Шотландия, Северна Ирландия, както и в Лондон желанието на хората беше да не се излиза от Европейския съюз. Все пак след референдума правителството на Обединеното кралство пое ангажимент за осъществяване на Брексит. Първо, на 1 февруари 2020 г. влезе в сила Споразумението за оттегляне, в което беше предвиден 11-месечен преходен период. По този начин беше осигурена правна сигурност за всички засегнати от Брексит. След това, считано от 1 януари 2021 г, когато споразумението за бъдещите отношения влезе в сила, Обединеното кралство официално стана трета държава. 

Новини от ЕИСК

Португалското председателство на ЕС ще се съсредоточи върху работата по МФР, споразумението за Брексит и ваксинацията

На 1 януари 2021 г. Португалия пое председателството на Съвета на ЕС под мотото „Време за действие: справедливо, екологично и цифрово възстановяване“.

Португалското председателство ще бъде изправено пред трудната задача да реализира договореностите, постигнати в последните седмици на германското председателство относно многогодишния бюджет на ЕС (МФР) и Фонда за възстановяване, изпълнението на споразумението за периода след Брексит с Обединеното кралство и надзора на ваксинацията в Европа срещу COVID-19.

ЕИСК посрещна известната ирландска защитничка на хората с увреждания Шинейд Бърк

На пленарната си сесия, посветена на овластяването на хората с увреждания и тяхното приобщаване във всички сфери на икономическия, социалния и политическия живот в ЕС и извън него, проведена на 2 декември, Европейският икономически и социален комитет беше домакин на дебат с участието на ирландската защитничка на хората с увреждания и писателка Шинейд Бърк.

Единство на правата на хората с увреждания

Каним Ви отново да преживеете някои от ключовите моменти на виртуална пресконференция, организирана от Пресотдела на 2 декември 2020 г. по повод Международния ден на хората с увреждания за 2020 г.

ЕИСК отправя искане за промяна на избирателното право на ЕС

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) призова Европейския парламент (ЕП), Съвета на ЕС и държавите членки спешно да променят Акта от 1976 г. за избиране на членове на Европейския парламент, така че да се гарантира, че всички граждани на ЕС с увреждания разполагат с истинско право на глас по време на изборите за ЕП през 2024 г.

Поздравления за постигането на споразумение за всеобхватно партньорство между ЕС и Обединеното кралство

Съвместна декларация на Криста Швенг, председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Джак О'Конър, председател на Групата за мониторинг „Брексит“ на ЕИСК

Поздравления към преговарящите от Европейския съюз и Обединеното кралство за успешното приключване на изключително сложните и трудни преговори за постигане на търговско споразумение, което е от жизненоважно значение за хората в Обединеното кралство и в цяла Европа.

Бюджетът на ЕС за периода 2021-2027 г. – ЕИСК със задоволство отбелязва, че възгледите на гражданското общество оказват въздействие

ЕИСК приветства състоялото се на 10 декември 2020 г. приемане от държавните и правителствените ръководители на ЕС на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г. При постигането на компромиса относно европейския бюджет, фонда за възстановяване и механизма за върховенството на закона е отчетен проактивният и всеобхватен принос на ЕИСК в полза на по-амбициозна МФР за ЕС.

Законодателни актове за цифровите услуги и за цифровите пазари: време е нашата демокрация да включи технологиите

Последните инициативи на Европейската комисия за регулиране на цифровите услуги и пазари ще гарантират, че доставчиците поемат отговорност за услугите, които предлагат, и че цифровите гиганти няма да налагат свои собствени правила на европейските пазари, заяви изпълнителният заместник-председател на Комисията Маргрете Вестегер на декемврийската пленарна сесия на ЕИСК.

Националните публичните служби са от съществено значение за зачитането на демокрацията и принципите на правовата държава в ЕС

ЕИСК се застъпва за набор от общи принципи за публичните служби, за да се помогне на държавите членки да спазват изцяло принципите на демокрацията и правовата държава.

Нов пакт на ЕС за миграцията и убежището: пропусната възможност за така необходимото ново начало

Новият пакт на ЕС за миграцията и убежището беше силно критикуван по време на конференция на високо равнище, организирана от ЕИСК. Според представители на гражданското общество, мозъчни тръстове и Европейския парламент новият пакт не води до необходимите промени за създаване на истинска обща европейска система за миграция и убежище.

Единно европейско небе — новото предложение на Комисията може да не е достатъчно

Европейската комисия и заинтересованите страни от сектора на въздухоплаването би трябвало да подновят обсъжданията, за да изяснят амбицията на новия регламент за Единното европейско небе (ЕЕН), заявява ЕИСК в новоприето становище.

Технологии за блоковата верига и миннодобивната промишленост: споделено бъдеще

Blockchain

Технологиите за блоковата верига биха могли да предложат полезни решения за миннодобивната промишленост на бъдещето, но при прехода към цифрови технологии следва да се вземат предвид социалните последствия. Това е основното послание от проведената онлайн кръгла маса, която Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI) на ЕИСК организира на 14 декември 2020 г.

Поемането на отговорност е ключът към успеха на Европейския пакт за климата

EU Climate Pact

ЕИСК изразява задоволството си от факта, че препоръките му са отразени в предложенията на Европейската комисия за Европейски пакт за климата, който подкрепя съществуващите и новите действия в областта на климата чрез партньорско обучение, образование, изграждане на капацитет, премахване на пречките и по-лесен достъп до финансиране.

ЕИСК се присъединява към стремежа на ЕС за подновяване на връзките със САЩ

След изборите в САЩ Комитетът на ЕИСК за наблюдение на трансатлантическите отношения проведе заседание на 15 декември с цел възстановяване на силно партньорство с гражданското общество в САЩ.

Новини от групите

Предприятията от ЕС са готови да предприемат двоен екологичен и цифров преход

От председателя на група „Работодатели“ на ЕИСК Стефано Малия

Постигането на неутралност по отношение на климата и водеща позиция в областта на цифровите технологии няма да бъде лесна задача за Европа. Реформиращата програма на Европейския зелен пакт е както наложителна, така и изискваща усилия. Някои изпълнителни директори я възприемат като херкулесова задача, но работодателите в ЕС са готови да ускорят разгръщането на екологичния и цифровия преход.

Необходимото равновесие между социалните, икономическите и екологичните въпроси в индустриалния преход

От група „Работници“ на ЕИСК

Според група „Работници“ на ЕИСК индустриалните промени биха могли да означават по-добри работни места и условия на труд, както и устойчив растеж и приобщаване, или напротив – значително неравенство и бедност, рязко увеличаване на безработицата за определени групи и евентуално срив в социалното сближаване, който ще застраши самия ЕС и демокрацията.

Самостоятелно заети лица, живеещи в бедност: една често забравяна група

От Рони Лано, член на група „Многообразие Европа“ на ЕИСК и на белгийската организация на МСП UNIZO

Самостоятелно заетите често се асоциират с бързо и лесно спечелени пари и успех. Тази окарикатурена представа засенчва многобройните предизвикателства, пред които са изправени предприемачите. Самостоятелната заетост винаги върви ръка за ръка с рискове както в стопанската, така и в личната сфера.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

Изложба на ЕИСК изтъква социалното измерение, което е от първостепенно значение за португалското председателство на ЕС

В момента, когато Португалия застава начело на ЕС и извежда социалната програма на преден ред в приоритетите, ЕИСК организира виртуална изложба на творбите на португалската художничка Мария Реиш Роша, които изтъкват връзките между хората и солидарността.

ЕИСК ще събере млади хора от цяла Европа да търсят идеи за преодоляване на кризата, свързана с климата

„Твоята Европа, твоето мнение!“, проявата на ЕИСК, адресирана към младежта През 2021 г. „Твоята Европа, твоето мнение!“ ще симулира Конференцията на ООН по изменението на климата (COP), а учениците ще изложат своето виждане за начините за преодоляване на кризата в областта на климата и доближаване до постигането на амбициите за неутралност по отношение на климата до 2050 г.