Comisia Europeană și părțile interesate din sectorul aviației ar trebui să revină la masa discuțiilor pentru a clarifica ambiția noului Regulament privind Cerul unic european (SES), afirmă CESE într-un aviz recent adoptat.

De fapt, nu este clar dacă proiectul de propunere al Comisiei va fi suficient pentru a atinge obiectivele inițiale ale SES de reducere a emisiilor de CO2 și de îmbunătățire a eficienței managementului traficului aerian și a serviciilor de navigație aeriană (ATM/ANS).

CESE a subliniat importanța acestei chestiuni într-un aviz elaborat de Dumitru Fornea și adoptat în sesiunea plenară.

Comentând în cursul dezbaterii, dl Fornea a declarat: „Trebuie clarificată funcția administratorului de rețea, în special domeniul de aplicare general și impactul său asupra planificării companiilor aeriene, a gestionării capacităților, a configurării spațiului aerian, a mediului și a prioritizării cererilor. Toate părțile interesate din sectorul aviației ar trebui să fie implicate în luarea unor decizii importante; principiul unei consultări veritabile trebuie să facă parte din propunerea-cadru.”

Propunerea Comisiei nu conține nicio referire la consecințele dramatice ale crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra sectorului. În acest sens, CESE recomandă realizarea unui studiu de impact pentru a ține seama în mod corespunzător de consecințele sociale și economice ale pandemiei de coronavirus, atât pentru lucrători, cât și pentru utilizatorii de servicii. (mp)