От Рони Лано, член на група „Многообразие Европа“ на ЕИСК и на белгийската организация на МСП UNIZO

Самостоятелно заетите често се асоциират с бързо и лесно спечелени пари и успех. Тази окарикатурена представа засенчва многобройните предизвикателства, пред които са изправени предприемачите. Самостоятелната заетост винаги върви ръка за ръка с рискове както в стопанската, така и в личната сфера.

Ако възникнат проблеми, (скритата) бедност често дебне зад ъгъла. Тази ситуация често се пренебрегва, което се дължи отчасти на факта, че самостоятелно заетите лица са свикнали да решават сами собствените си проблеми винаги, когато това е възможно.

Ако дадено предприятие има проблеми и те станат публично достояние, това се възприема като лоша реклама, нещо, от което трябва да се срамуваме, и затова те отлагат или напълно избягват да търсят адекватна подкрепа.

В Белгия около 12,7 % от самостоятелно заетите лица живеят под прага на бедността. Сред причините, поради които те изпадат в затруднено положение, са лошо управление, започване на дейност без солиден бизнес план, заболяване и закъсняващи платци.

Но има и проблеми, с които самостоятелно заетите лица не са в състояние да се справят сами. Драматичен пример за това е кризата с коронавируса, а в резултат на пандемията Европейската комисия прогнозира и вълна от фалити.

Трябва да признаем, че този проблем съществува и да започнем да говорим за него, за да намалим нивото на тревожност, да предприемем повече действия за превенция и да улесним начините за търсене на помощ. По-специално, бизнес асоциациите не би трябвало да чакат хората да се обърнат към тях, а да търсят предприемачи в затруднено положение и да популяризират широко това, което могат да им предложат.

Услуги като обучение, повишаване на квалификацията и наставничество в бизнес управлението, ранно откриване на проблеми с помощта на „червени флагове“ и други мерки могат да предотвратят много фалити. Редица от тези мерки бяха разширени и укрепени по време на пандемията, но предстои още много работа за намаляване на бедността сред самостоятелно заетите в цяла Европа.