Köyhyydessä elävät itsenäiset ammatinharjoittajat – usein unohdettu ryhmä

Ronny Lannoo, ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmän ja Belgian pk-yritysjärjestön UNIZOn jäsen

Itsenäiset ammatinharjoittajat yhdistetään useasti helppoihin tuloihin ja menestykseen. Tämä karikatyyri sivuuttaa monet yrittäjien kohtaamat haasteet. Itsenäiseen ammatinharjoittamiseen liittyy aina riskejä niin liike- kuin yksityiselämässä.

Jos asiat menevät vikaan, (piilevä) köyhyys ei useinkaan ole kaukana. Se, että tämä tilanne jää monesti huomiotta, johtuu osittain siitä, että itsenäiset ammatinharjoittajat ovat tottuneet ratkaisemaan omat ongelmansa aina kun se on mahdollista.

Yleistä tietoa siitä, että yrityksellä on ongelmia, pidetään kielteisenä julkisuutena, häpeän aiheena, minkä vuoksi yritykset joko viivyttelevät asianmukaisen tuen hakemisessa tai luopuvat siitä kokonaan.

Belgiassa noin 12,7 % itsenäisistä ammatinharjoittajista elää köyhyysrajan alapuolella. Vaikeuksien syitä ovat huono hallinnointi, lähteminen alalle ilman vankkaa liiketoimintasuunnitelmaa, sairaudet ja maksujaan myöhästyttävät asiakkaat.

On kuitenkin myös ongelmia, joille itsenäiset ammatinharjoittajat eivät itse pysty tekemään mitään. Koronaviruskriisi on dramaattinen esimerkki sellaisesta. Euroopan komissio ennustaa sen aiheuttavan konkurssien aallon.

On tunnustettava ongelman olemassaolo ja ryhdyttävä käsittelemään sitä, jolloin vähennetään ahdistusta, lisätään ennaltaehkäisyä ja helpotetaan avun hakemista. Erityisesti elinkeinoelämän järjestöjen ei pitäisi odottaa yhteydenottoja, vaan niiden olisi hakeuduttava kontaktiin vaikeuksissa olevien yrittäjien kanssa ja tiedotettava laajasti heille tarjoamistaan palveluista.

Monet konkurssit voidaan ehkäistä sellaisilla palveluilla kuin koulutus yrityshallinnon alalla, taitojen parantaminen ja valmennus, ongelmien varhainen havaitseminen hälytysjärjestelmän avulla ja muilla toimenpiteillä. Useita näistä toimenpiteistä on laajennettu ja vahvistettu pandemian aikana, mutta paljon on vielä tehtävä itsenäisten ammatinharjoittajien köyhyyden vähentämiseksi kaikkialla Euroopassa.