You are here

Майкъл Смит – заместник-председател, отговарящ за бюджета

  • Научен сътрудник в Центъра за икономически прогнози към London Business School от 1986 г. до 1987 г.
  • Член на Комитета по икономически въпроси на Конфедерацията на британската промишленост – Северна Ирландия от 1990 г., член на Комитета за икономически стратегии към Института на директорите, Северна Ирландия, от 1998 г.
  • Член на Комитета за мониторинг на енергийната подпрограма за Северна Ирландия по линия на структурните фондове от 1994 г. до 1999 г., специален съветник в Комисията за предприятията и ученето през целия живот в Парламента на Шотландия от 2002 г. до 2004 г., икономически съветник в икономическата подгрупа на Комитета за програмата за управление на Събранието на Северна Ирландия от 2006 г. до 2007 г.
  • Ръководител на Икономическия факултет в Университета в Ълстър, Джорданстаун, Северна Ирландия, от 2008 г. до 2013 г.
  • Консултант на Европейската комисия по рамката за подпомагане от Общността за Северна Ирландия, на Окръжния съвет на Арма, на Събранието на Северна Ирландия, на кабинета на първия министър и заместник първия министър, и на Националния парламент на Ирландия.
  • Председател на сдружението Habinteg – едно от големите дружества, предоставящи жилищно настаняване в Северна Ирландия.
  • Член на група „Други интереси“ на ЕИСК от октомври 2006 г. и председател на секция ECO на ЕИСК от 2010 г. до 2013 г.
  • Заместник-председател на ЕИСК, отговарящ за бюджета, от 2015 г. до 2018 г.

В ЕИСК г-н Смит е бил докладчик по редица становища, като например относно „План за инвестиции за Европа“, „Дългосрочно финансиране на европейската икономика“ и „Дългосрочна ангажираност на акционерите“.