Observationsgruppen för den digitala omvandlingen och den inre marknaden - Related Events