Hett i staden

Medlemmar av stadsplaneringsorganisationen Prostorož, som dels var nyfikna på att få veta hur Ljubljanaborna upplevde överhettningen av sin stad, dels frustrerade över att den kommunala förvaltningen inte gjorde något åt problemet, bestämde sig för att lansera projektet Hot Spots, där de uppmanade folk att peka ut stadens varmaste platser på en digital karta. Projektet fick ett förvånansvärt stort gensvar från invånarna och medierna, med konkreta förslag på hur överhettning i städer bör hanteras. Zala Velkavrh vid Prostorož berättar om hemligheten bakom projektets framgång och organisationens framtida planer.

EESK info: Vad var det som fick er att dra igång projektet eller initiativet?

Zala Velkavrh: Drivkrafterna bakom vårt initiativ bestod till 50 % av frustration och 50 % nyfikenhet. Trots att effekterna av klimatförändringar och urbana värmeöar har varit väl kända av kommunstyrelsen har endast ett fåtal åtgärder vidtagits. Å andra sidan var vi nyfikna på att få veta hur Ljubljanaborna upplever stadshettan under sommaren.

Hur togs projektet emot? Fick ni någon återkoppling från dem som ni hjälpte? (Kan du ge ett exempel?)

Vi byggde en mycket enkel webbapplikation, men förväntade oss inget större gensvar. Till vår förvåning visade både invånarna i Ljubljana och medierna intresse och hoppade på initiativet. Invånarna angav 700 ”hot spots” (heta platser runtom i staden) på mindre än tre veckor!

Hur kommer ni att använda just dessa prispengar för att ytterligare hjälpa stadens invånare? Har ni några nya projekt på gång?

Vi tänker återinvestera pengarna i staden Ljubljana. Ett av de områden där urbana värmeöar är särskilt problematiska är universitetets kliniska centrum, landets största medicinska centrum. På grund av covid-19 har det offentliga rummet runt kliniken fått en ny roll. Det har blivit ett ”väntrum”, en plats där personal tillbringar sina raster och – i de perioder då antalet covid-19-infektioner har varit lägre än i dag – också en plats där patienter har träffat sina anhöriga. Vi vill tillsammans med Ljubljana stad, företrädare för klinikerna, patienterna och vårdpersonalen göra åtminstone några mikroplatser svalare och skönare att vara på.

Har du något råd till andra organisationer som vill uppnå resultat med aktiviteter och program av det här slaget?

I stället för att bara prata om framtiden försökte vi ta reda på hur människor just nu upplever effekterna av klimatförändringarna. Vi använde ett vardagligt språk och fokuserade på hur fotgängare, cyklister och andra som vistas i det offentliga rummet upplever värmen i sin vardag, och vi fick ett väldigt bra gensvar. Klimatförändringarna är inte längre ett abstrakt hot.  

Hur optimistisk är du inför EU:s möjligheter att uppnå målen i den gröna given?

Med tanke på vad som har hänt med den gröna energin hittills under det nya året och att inte ett enda EU-land har uppnått målen i Parisavtalet är jag mycket pessimistisk.