En rättvis och grön omställning är endast möjlig om det civila samhället bidrar. Människor och organisationer i hela EU ägnar sig åt att utveckla innovativa och människocentrerade metoder för att bekämpa klimatförändringarna. År 2021 beslutade EESK att dela ut sitt pris till det civila samhället till fem organisationer som i hög grad bidrar till att ta itu med de utmaningar som klimatförändringarna ger upphov till. I detta avsnitt av Grassrots View har vi bjudit in dem att dela med sig av sina berättelser.

En rättvis och grön omställning är endast möjlig om det civila samhället bidrar. Människor och organisationer i hela EU ägnar sig åt att utveckla innovativa och människocentrerade metoder för att bekämpa klimatförändringarna. År 2021 beslutade EESK att dela ut sitt pri...Läs mer

En rättvis och grön omställning är endast möjlig om det civila samhället bidrar. Människor och organisationer i hela EU ägnar sig åt att utveckla innovativa och människocentrerade metoder för att bekämpa klimatförändringarna. År 2021 beslutade EESK att dela ut sitt pris till det civila samhället till fem organisationer som i hög grad bidrar till att ta itu med de utmaningar som klimatförändringarna ger upphov till. I detta avsnitt av Grassrots View har vi bjudit in dem att dela med sig av sina berättelser.

Cillian Lohan, EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation, förklarar varför det är viktigt att inte glömma bort alla de klimatinsatser som genomförs av ett oräkneligt antal privatpersoner och grupper på gräsrotsnivå. Guy de Koninck, från belgiska Grootouders voor het Klimaat (”mor- och farföräldrar för klimatet”) som kammade hem förstapriset, berättar mer om deras kampanj ”Våra besparingar för deras framtid” och deras insatser för att främja solidaritet mellan generationerna. Enginyeria Sense Fronteres (ingenjörskonst utan gränser – Katalonien) från Spanien kom på andra plats. Monica Guiteras från organisationen berättar om vad de gör för att bekämpa energifattigdom genom att hjälpa de drabbade att formulera och framföra sitt budskap. Från den icke-statliga organisationen Ateliere Fără Frontiere (”workshoppar utan gränser”) i Rumänien kommer Costin Dragne, som redogör för deras projekt ”educlick” som främjar cirkulär ekonomi och tar itu med social orättvisa. Stadsplaneringsorganisationen ”Prostorožˮ tar itu med problematiken kring stigande temperaturer i Ljubljana i Slovenien. Zala Velkavrh presenterar det kreativa projekt som tilldelades EESK:s pris. Slutligen möter vi Madis Vasser från nätverket för estniska icke-statliga miljöorganisationer, som talar om hur man får olika intressegrupper att samlas kring bordet för att diskutera landets övergång från skifferolja till grönare energi, utan att lämna någon på efterkälken. (tk/ll)

 

Läs mindre