Grassroots View – säsong 3, avsnitt 16 – Grönt, vad jag älskar grönt!

En rättvis och grön omställning är endast möjlig om det civila samhället bidrar. Människor och organisationer i hela EU ägnar sig åt att utveckla innovativa och människocentrerade metoder för att bekämpa klimatförändringarna. År 2021 beslutade EESK att dela ut sitt pris till det civila samhället till fem organisationer som i hög grad bidrar till att ta itu med de utmaningar som klimatförändringarna ger upphov till. I detta avsnitt av Grassrots View har vi bjudit in dem att dela med sig av sina berättelser.

Tillgängliga språk:

Ledare

VAR EN DEL AV LÖSNINGEN, INTE EN DEL AV PROBLEMET

Kära läsare!

EESK:s senaste pris till det civila samhället tillägnades något som ligger mig särskilt varmt om hjärtat – kampen mot klimatförändringarna.

I korthet

Priset till det civila samhället 2021 i medierna

Här är ett axplock av olika rubriker i medierna fram till i dag om priset till det civila samhället 2021.

Nya publikationer

2021 års pris till det civila samhället – ta del av projekten

Här kan du se en video om de vinnande projekten.

EESK-nyheter

EESK:s pris till det civila samhället 2021 på temat klimatåtgärder går till den belgiska föreningen Mor- och farföräldrar för klimatet

Den 9 december delade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) ut priser till fem ideella organisationer och föreningar vars kreativa och inspirerande klimatprojekt främjar en rättvis och grön omställning till en koldioxidsnål och klimatresilient ekonomi.

 

Visste du att ...?

Vinnaren av priset till det civila samhället 2021, föreningen Grootouders voor het Klimaat (mor- och farföräldrar för klimatet), har många ambassadörer som stöder dess arbete. Många av dem är välkända, men den mest berömda ambassadören är Jane Goodall, legendarisk schimpansforskare och världens främsta expert på arten. Jane Goodall valdes till föreningens hundrade ambassadör i oktober 2020.

 

Nyheter från tidigare vinnare

Ett initiativ för att minska avfallet: inga nyinköp under 2022

En av fjolårets vinnare av EESK:s pris för medborgerlig solidaritet, brittiska Cherwell Collective, har precis tilldelats ett prestigefullt klimatpris i Storbritannien för sitt nya projekt om cirkulär ekonomi. Detta icke-vinstdrivande företag, som är baserat i Oxford, kammade hem vårt pris 2020 för att ha delat ut livsmedel till behövande invånare under covid-19-pandemin. Man lärde även ut till människor hur de kan odla sin egen mat och på bästa sätt ta till vara på alla överskottslivsmedel.

Med vinnarnas egna ord

Att efterlämna ett hållbart arv

”Mor- och farföräldrar för klimatet” menar att personer över 55 år kan spela en betydande roll i kampen mot klimatförändringarna – det vinnande projektet ”Våra besparingar för deras framtid” uppmuntrar äldre personer till att investera sina pengar klokt för vår planets bästa och efterlämna en bättre och mer hållbar värld till sina barnbarn. ”Mor- och farföräldrarna” arbetar nu med andra spännande projekt som främjar solidaritet mellan generationerna och hållbara investeringar.

 

Hett i staden

Medlemmar av stadsplaneringsorganisationen Prostorož, som dels var nyfikna på att få veta hur Ljubljanaborna upplevde överhettningen av sin stad, dels frustrerade över att den kommunala förvaltningen inte gjorde något åt problemet, bestämde sig för att lansera projektet Hot Spots, där de uppmanade folk att peka ut stadens varmaste platser på en digital karta. Projektet fick ett förvånansvärt stort gensvar från invånarna och medierna, med konkreta förslag på hur överhettning i städer bör hanteras. Zala Velkavrh vid Prostorož berättar om hemligheten bakom projektets framgång och organisationens framtida planer.

Ge dig in i spelet

I Estland, ett av de länder som har störst koldioxidavtryck i världen, tröttnade tre icke-statliga organisationer – Estlands miljörörelse, Estlands naturfond och Estlands miljörättscentrum – på att ständigt matas med samma undanflykter och gav sig in i spelet genom att bringa samman olika parter till en debatt om rättvis omställning. I projektet, inriktat på kommunikation, fokuserade de på den nordöstra regionen där oljeskiffer är det förhärskande bränslet och merparten av sysselsättningen är avhängig av oljeskifferindustrin, som kommer att behöva fasas ut. Det var tydligt att debatten skulle bli tuff, men resultaten är hoppingivande.

En win-win-lösning från Rumänien

I sitt fantastiska projekt ”educlick” kombinerar den rumänska organisationen Ateliere Fără Frontiere (workshoppar utan gränser) två högaktuella teman – social rättvisa och cirkulär ekonomi – på ett imponerande sätt. Man tillhandahåller sysselsättning för människor från utsatta miljöer, som får renovera utrangerad elektrisk och elektronisk utrustning. När utrustningen har renoverats doneras den till skolor i missgynnade områden. Costin Dragne från den icke-statliga organisationen berättar mer om workshoppen och vad EESK:s pris innebär för deras arbete.

Ökat inflytande för människor som lever i energifattigdom

Den katalanska föreningen Enginyeria Sense Fronteres (ingenjörskonst utan gränser) hade bestämt sig för att förändra synen på människor i energifattigdom som hjälplösa offer och började anordna gemensamma sammankomster i syfte att skapa en plattform för dem som har begränsad tillgång till energi eller vatten och dem som kämpar för att kunna betala räkningarna. Mònica Guiteras från Enginyeria Sense Fronteres berättar för oss hur dessa sammankomster har anordnats under trygga former i närbelägna lokaler och fått deltagarna att inse att de inte är några offer, utan snarare centralgestalter och förändringsaktörer i energiomställningen.