Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Drage bralke in bralci,

mesec oktober za Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO), v katerem je več kot 40 % novih članov, pomeni nov začetek.
Imenovani so novi člani in naslednji petletni mandat EESO se bo kmalu začel. Prihod novih članov s svojim edinstvenim strokovnim znanjem in svežim ustvarjalnim zagonom je bil za EESO vedno pomemben vir navdiha.

Njegovo novo politično obdobje se začenja v času, ko se Evropa in Evropska unija soočata z največjimi izzivi doslej. Pandemija zaradi koronavirusa še naprej pustoši po vsej celini ter povzroča hudo zdravstveno, socialno in gospodarsko krizo. Poleg tega se EU sooča z izjemno zahtevnimi geopolitičnimi razmerami.

Koledar dogodkov

Na kratko

Obiščite nas ... virtualno!

EESO namesto klasičnih obiskov ponuja spletne predstavitve

Služba za obiskovalce EESO vsako leto sprejme na tisoče obiskovalcev iz vse Evrope in preostalega sveta ter temu zelo raznolikemu občinstvu predstavi dejavnosti Odbora in delovanje Evropske unije.

Zaradi pandemije COVID-19 prostori EESO trenutno niso odprti za zunanje obiskovalce.

EESO zato namesto običajnih obiskov ponuja spletne predstavitve.

Med temi virtualnimi obiski se udeleženci seznanijo z delovanjem in vlogo EESO pri odločanju EU.

Za rezervacijo virtualnega obiska EESO za člane vaše organizacije ali druge deležnike nam pišite na: visitEESC@eesc.europa.eu.

Veselimo se vašega virtualnega obiska! (cl)

EU-Afrika: bolj enakopravnemu partnerstvu naproti

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je marca 2020 predstavila novo strategijo za Afriko, katere namen je preoblikovati odnose med EU in afriškimi državami. EESO je pred nestrpno pričakovanim vrhom EU-Afrika naredil še korak naprej, saj je predlagal trajnostno partnerstvo med EU in Afriko, ki bo temeljilo na univerzalnih človekovih pravicah, demokratičnih strukturah, dolgoročnih naložbah v infrastrukturo in popolnem vključevanju organizirane civilne družbe.

EESO opozarja na nevarnost „zelene“ trgovinske vojne

Po podpisu Kjotskega protokola so različne jurisdikcije po vsem svetu uvedle sisteme trgovanja z emisijami. Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) je največji in najstarejši ter ga je treba prenoviti v skladu z okvirom podnebne in energetske politike EU do leta 2030. Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je v mnenju, ki ga je sprejel na septembrskem plenarnem zasedanju, predstavil pregled sistema EU ETS in drugih sistemov za trgovanje z emisijami na svetovni ravni ter orisal pristope za urejanje trgovine v tem novem dogovoru za trge ogljika.

Nove publikacije

sedaj na spletu!

Brošura „Dessine-moi...“ je zbirka 43 pričevanj, ki so jih med aprilom in septembrom 2020 podali člani EESO iz vseh 27 držav članic EU. Z besedami „Dessine-moi…“ (Nariši mi...) iz Malega princa, dela Antoina de Saint-Exupéryja, smo jih zaprosili, naj nam povedo kaj o „nevidnem“. Člani so nas s svojimi zgodbami popeljali v svoj osebni svet in nam orisali mozaik krajin, podob, barv in zvokov. Vabimo vas k prebiranju teh pristnih zgodb, ki so še toliko pomembnejše zaradi intenzivnosti njihovih doživetij.

Zahvaljujemo se članom, ki so sodelovali pri pripravi te brošure:

Isabel Caño Aguilar, Milena Angelova, Giuseppe Guerini, Adam Rogalewski, Helena de Felipe Lehtonen, Gonçalo Lobo Xavier, Anne Demelenne, Cillian Lohan, Christa Schweng, Georges Dassis, Baiba Miltoviča, Maurizio Reale, Lucie Studničná, Carlos Trias Pintó, Martina Širhalová, Judith Vorbach, Lidija Pavić-Rogošić, Arnold Puech d'Alissac, José María Zufiaur Narvaiza, Yves Somville, Evangelia Kekeleki, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Sofia Björnsson, Irini Pari, Tatjana Babrauskienė, Reet Teder, Peter Schmidt, Kinga Joó, Philip von Brockdorff, Michalis Antoniou, Gunta Anča, Cristian Pîrvulescu, Claudine Otto, Giulia Barbucci, Laure Batut, Bente Sorgenfrey, Karolina Dreszer-Smalec, Dilyana Slavova, Renate Heinisch, Janusz Pietkiewicz, Jože Smole, Martin Siecker in Arnaud Schwartz.

Novice EESO

EESO ima v novem mandatu več kot 40 % novih članov

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) bo v novem mandatnem obdobju 2020–2025, ki se začenja oktobra, imel kar 137 novih članov od skupno 329.

Člani, ki prihajajo v EESO, bodo svoj mandat začeli v času omejitev zaradi COVID-19, saj so zaradi nagle rasti stopnje okuženosti po vsej Evropi v Bruslju še vedno v veljavi ukrepi, kot sta omejevanje socialnih stikov in organizacija hibridnih sej.

EESO zaključuje svoj mandat s pregledom svojega prispevka k evropskemu projektu

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je 17. septembra na zadnjem plenarnem zasedanju pred začetkom novega mandata v oktobru priredil slovesnost ob koncu sedanjega. Luca Jahier, predsednik EESO od aprila 2018, se je zahvalil vsem članom in poudaril pomemben prispevek organizacij civilne družbe, zastopanih v EESO, k evropskemu projektu.

COVID-19 je tempirana bomba za evropsko turistično industrijo

Koronavirusna pandemija uničuje evropski turizem. Če EU ne bo hitro pomagala, utegne v šestih mesecih propasti polovica podjetij, v novem mnenju ocenjuje Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO).

EESO podal mnenje o nujnosti instrumenta EU za zagotavljanje minimalnih plač

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je sprejel mnenje o dostojnih minimalnih plačah v vsej Evropi, s katerim je prispeval k razpravi o tej temi, ki trenutno poteka povsod po EU.

Za to raziskovalno mnenje je zaprosil Evropski parlament, potem ko je Komisija napovedala, da razmišlja o predlogu pravnega instrumenta, s katerim bi vsem delavcem EU zagotovila pravico do minimalne plače, ki bi jim omogočala dostojno življenje.

Po podnebnih protestih mladih je čas, da mladi dobijo sedež pri mizi

Podnebna kriza, s katero se danes sooča svet, je mobilizirala milijone mladih po vsem svetu. Mnoge so njene grožnje močno prizadele, saj se bojijo za svojo prihodnost. Prav mladi so se že večkrat s svojo energijo, ustvarjalnostjo in motiviranostjo zoperstavili sedanjim netrajnostnim modelom in pozvali nosilce odločanja k sprejetju ambicioznih politik. Kljub temu ostaja velika vrzel med pripravljenostjo poslušati jih in dejanskim ukrepanjem v skladu z njihovimi zahtevami.

Svetovni dan hrane: EESO pravi, da mora EU strategijo od vil do vilic preoblikovati v smiselne in pravočasne ukrepe

EESO je že leta v prvih vrstah pri spodbujanju celostne prehranske politike EU, s katero se želi zagotoviti zdrave načine prehranjevanja iz trajnostnih prehranskih sistemov, povezati kmetijstvo s prehranskimi in ekosistemskimi storitvami ter vzpostaviti dobavne verige, ki bodo varovale javno zdravje celotne evropske družbe.

Jasnejši status delavcev za poštene pogoje dela v platformnem gospodarstvu

Evropski ekonomsko-socialni odbor je EU in države članice pozval, naj poskrbijo za pojasnitev pogojev dela v platformnem gospodarstvu, saj lahko neenotne opredelitve statusa delavcev in delodajalcev otežijo uporabo delovnopravne zakonodaje in številnih pravic na področju varstva delavcev.

Biotska raznovrstnost je manjkajoči del v kompleksnih strategijah EU

EU si od leta 1992 prizadeva izvajati strategije za biotsko raznovrstnost, vendar brez oprijemljivih rezultatov. To je predvsem posledica slabega izvajanja zakonskih okvirov na nacionalni ravni ter nezadostnega financiranja potrebnih ukrepov.

EESO pozdravlja ponovno zavezo in prizadevanja Komisije za razvoj strategije za biotsko raznovrstnost z določitvijo ciljev, ki naj bi jih dosegli do leta 2030, kar bi bil eden od načinov za uresničevanje evropskega zelenega dogovora. 

EESO poziva k akcijskemu načrtu EU za zagotovitev pravičnih in trajnostnih globalnih dobavnih verig

Sedanja kriza zaradi COVID-19 je pokazala, kako krhke so globalne dobavne verige. Izpostavila je tudi ranljivost delavcev in škodljive socialne, zdravstvene in varnostne učinke poslovnih dejavnosti v sodobnih dobavnih verigah. V ključnem trenutku za konkretne ukrepe politike in sprejemanje odločitev sta nemško predsedstvo Sveta EU in Evropski parlament zaprosila EESO za priporočila. V dveh mnenjih, ki ju je sprejel na septembrskem plenarnem zasedanju, EESO poziva Evropsko komisijo, naj pripravi evropski akcijski načrt in predlaga obveznost potrebne skrbnosti v svetovnih dobavnih verigah.

Sektor surovin v EU: EESO se zavzema za digitalizacijo rudarjenja

Zagotavljanje trajnostnega dostopa do surovin, med drugimi kovin, industrijskih mineralov in gradbenih surovin ter zlasti kritičnih surovin, je zelo pomembno za gospodarstvo EU, saj je od dostopnosti surovin odvisnih najmanj 30 milijonov delovnih mest. Pandemija COVID-19 kaže, kako pomembna je digitalna preobrazba. 

Letalstvo - EESO poziva Komisijo, naj sprejme obsežen načrt okrevanja

EESO poziva Evropsko komisijo, naj pripravi obsežen načrt okrevanja evropskega letalstva kot celote, s posebnimi sredstvi za podporo vsem podsektorjem in njihovim zaposlenim.

Energetski prehod zahteva jasno vizijo za prihodnost

Energetski prehod zahteva jasno politično vizijo, saj ni le tehnološko vprašanje, temveč tudi velik socialni izziv.

Prihodnje gospodarsko upravljanje EU mora biti „preobrat“, ne pa „vrnitev k normalnemu“

Pregled ekonomskega upravljanja Evropske komisije za leto 2020 prihaja pravočasno in bi moral utreti pot obsežni reformi, ki bi pomenila „obrat“ v smeri revidiranega in na novo uravnoteženega okvira namesto „vrnitve k normalnemu“.

Teritorialna agenda EU - nove politike morajo upoštevati posledice koronavirusne krize

Novi revidirani agenda EU za mesta in teritorialna agenda EU morata obravnavati posledice krize, ki jo je povzročila pandemija COVID-19, kohezijska politika pa bi lahko bila pravo orodje za spodbujanje evropskega gospodarskega okrevanja. EESO je v dveh mnenjih, ki jih je sprejel na septembrskem plenarnem zasedanju, pregledal teritorialne politike EU in začrtal pot naprej.

Novice skupin

Odziv z visoke ravni na pismo skupine delodajalcev o proračunu EU za okrevanje

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Na pismo skupine delodajalcev v EESO, ki poziva k hitremu sprejetju dogovora o ambicioznem proračunu za okrevanje, se je odzvala najvišja politična raven. Pismo je skupina junija 2020 poslala članom in predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu, predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in predsedniku Evropskega parlamenta Davidu Sassoliju.

Svetovni dan dostojnega dela

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Letošnje praznovanje svetovnega dneva dostojnega dela 7. oktobra je bilo še bolj pomembno kot običajno. Pandemija COVID-19 je poglobila pomanjkljivosti v naši družbi, zlasti kar zadeva dostojno delo, plačilo in dohodek.

Katere so prednostne naloge politik EU v prihodnje?

Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Piše Simo Tiainem, član skupine Raznolikost Evrope, predstavnik centralnega sindikata kmetijskih proizvajalcev in lastnikov gozdov (MTK) Finske

Prednostne naloge politik EU morajo biti še naprej boljše gospodarsko, socialno in regionalno ravnovesje v Evropi ter konkurenčnost njene industrije in podjetij, tudi kmetijstva. Naša konkurenčnost bi morala temeljiti na trajnostni proizvodnji, zaposlovanju in gospodarski rasti.

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

Razstava Habitat Toma Hegena prihaja v EESO

Raziskovanje odnosa med človekom in naravo z zračno fotografijo

EESO bo gostil fotografsko razstavo z naslovom Habitat, na kateri bodo predstavljena dela Toma Hegena, nagrajenega nemškega fotografa in oblikovalca iz Münchna.

Tom Hegen se v svojem delu osredotoča na projekte, ki jih ustvarja s fotografiranjem iz zraka. V njih prikazuje učinek človeških dejavnosti na Zemljo ter pogosto poudarja odnos med človekom in naravo. S projektom Habitat vabi gledalce, da odkrijejo naš planet z druge perspektive, se zavejo razsežnosti človekovih dejavnosti in prevzamejo odgovornost zanje. Na razstavi bo prikazana serija 31 fotografij, na katerih se avtor osredotoča na pokrajine, ki jih je preoblikoval človek s svojimi dejavnostmi.

Razstava v okviru nemškega predsedovanja Svetu EU bo na ogled v prostorih EESO od 26. do 30. novembra 2020. (ck)