Pactul verde european

This page is also available in

La 11 decembrie 2019, Comisia Europeană a lansat Pactul verde european, care consolidează angajamentul UE de a aborda provocările legate de climă și mediu – sarcina definitorie a acestei generații. Obiectivul Pactului verde european este de a transforma UE într-o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă, asigurând:

  • absența emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2050;
  • creștere economică decuplată de utilizarea resurselor;
  • că nicio persoană și niciun loc nu a fost lăsat în urmă.

Pentru a pune în aplicare Pactul verde european, UE desfășoară un pachet cuprinzător de inițiative, inclusiv propuneri de politici și propuneri legislative, precum și un proces de dezvoltare și modernizare a instrumentelor de finanțare.

CESE a solicitat un „Pact verde și social”, subliniind legătura strânsă dintre Pactul verde și justiția socială. Este esențial să se țină cont de opinia tuturor părților interesate pentru a promova întreprinderile de mâine – durabile și competitive – într-un mediu sănătos.

Pactul verde european a pus un accent apăsat pe investiții și pe finanțarea tranziției verzi și durabile. Pactul verde reprezintă colacul de salvare al Europei din pandemia de COVID‑19. O treime din investițiile în valoare de 1,8 miliarde de euro din Planul de redresare „NextGenerationEU” și din bugetul pe șapte ani al UE finanțează Pactul verde european. Această sporire a oportunităților de finanțare vizează utilizarea crizei drept o oportunitate de transformare pentru viitorul Europei.

CESE joacă un rol esențial în monitorizarea punerii în aplicare a inițiativelor și acțiunilor Pactului verde european. CESE elaborează avize și organizează activități (a se vedea meniul lateral din stânga acestei pagini) pentru a se asigura că instituțiile UE iau în considerare punctele de vedere ale societății civile organizate, iar inițiativele Pactului verde sunt coerente cu circumstanțele economice, sociale și civice de la fața locului.

Datorită naturii sale transversale și atotcuprinzătoare, Pactul verde european este un subiect abordat de toate secțiunile CESE și CCMI.

Displaying 21 - 30 of 91

Pages

Opinion
Aviz adoptat on 08/12/2021
Referințe: 
CCMI/183-EESC-2021
Sesiune plenară: 
565 -
Dec 08, 2021 Dec 09, 2021

The coronavirus pandemic has hit the health of Europe's citizens and its economy hard, notably its industrial production. The European companies in the sectors with high consumption of resources and energy (REIIs) were already in a precarious situation, and are now undergoing this further, unexpected, crisis.

Avizul CESE: How REIIs (Resources and Energy Intensive Industries) can take advantage of the EU Recovery Plan in their socially acceptable transition towards de-carbonisation and digitalisation (own-initiative opinion)

Opinion
Aviz adoptat on 20/10/2021
Referințe: 
SOC/698-EESC-2021

This opinion comments on the new EU strategic framework on health and safety at work for the period 2021-2027. The framework sets out the key actions needed to improve workers' health and safety over the coming years and focuses on three objectives: managing change brought by green, digital and demographic transitions as well as changes to the traditional work environment, improving prevention of accidents and illnesses, and increasing preparedness for any potential future crises. The EESC broadly agrees with the vision set out in the strategic framework but proposes also additional measures and initiatives to be integrated in the strategy.

Avizul CESE: Health & Safety at Work – EU Strategic Framework (2021-2027)

Opinion
Aviz adoptat on 20/10/2021
Referințe: 
NAT/830-EESC-2021-EESC-2021-02629-00-00

The European Green Deal announced that to protect Europe’s citizens and ecosystems, the EU needs to move towards a zero pollution ambition, and better prevent and remedy pollution from air, water, soil, and consumer products.

Avizul CESE: Zero Pollution Action Plan for air, water and soil

Opinion
Aviz adoptat on 20/10/2021
Referințe: 
CCMI/180-EESC-2021-02384

The EU is the world's biggest producer of glass with a market share of around one third of total world production. The industry is known for the quality of its products, its capacity for technological innovation and its skilled labour force. The glass industries comprise five sectors covering different glass products, applications and markets: containers, flat glass, glass fibre, special glasses and domestic glass.

Avizul CESE: Glass in Europe at a crossroads: delivering a greener, energy-efficient industry, while enhancing competitiveness and maintaining quality jobs (own-initiative opinion)

Downloads: 

Agenda - Hearing on Glass in Europe - CCMI/180

Opinion
Aviz adoptat on 20/10/2021
Referințe: 
INT/944-EESC-2021-02922-00-00-AC-TRA

Micro enterprises and SMEs (MSME) in all fields need good conditions to survive the health and economic crisis and unlock their potential so that they can grow and create jobs. This opinion examines alternatives to address the administrative ("paper tax") burden on MSMEs, particularly in view of current transparency and disclosure measures to achieve the EU's social and environmental objectives.

Avizul CESE: Reconciling ambitious sustainable and social objectives with an enabling environment for micro, small and medium-sized enterprises

Pages