Eiropas zaļais kurss

This page is also available in:

Eiropas Komisija 2019. gada 11. decembrī nāca klajā ar Eiropas zaļo kursu, ar ko pastiprina ES apņemšanos risināt ar klimatu un vidi saistītas problēmas, kas ir šīs paaudzes galvenais izaicinājums. Eiropas zaļā kursa mērķis ir pārveidot ES par modernu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, nodrošinot, ka

 • līdz 2050. gadam ir pielikts punkts siltumnīcefekta gāzu neto emisijām;
 • ekonomikas izaugsme ir atsaistīta no resursu izmantošanas;
 • novārtā nav atstāts neviens cilvēks un neviens reģions.

Lai ieviestu Eiropas zaļo kursu, ES īsteno visaptverošu iniciatīvu kopumu, tostarp politikas un likumdošanas priekšlikumus, kā arī finansēšanas instrumentu izstrādi un modernizāciju.

EESK, uzsverot ciešo saikni starp zaļo kursu un sociālo taisnīgumu, ir aicinājusi īstenot tā saukto zaļo un sociālo kursu. Ir svarīgi uzklausīt visu ieinteresēto personu viedokli, lai veicinātu ilgtspējīgus un konkurētspējīgus nākotnes uzņēmumus veselīgā vidē.

Eiropas zaļajā kursā liels uzsvars likts uz investīcijām, kā arī zaļas un ilgtspējīgas pārkārtošanās finansēšanu. Zaļais kurss ir līdzeklis, kā Eiropai pārvarēt Covid-19 pandēmiju. Eiropas zaļā kursa finansējums ir viena trešdaļa no 1,8 triljoniem eiro, kas NextGenerationEU atveseļošanas plāna ietvaros paredzēti ieguldījumiem, un ES septiņu gadu budžeta līdzekļi. Finansēšanas iespējas ir paplašinātas, lai krīzi izmantotu kā iespēju veikt pārmaiņas Eiropas nākotnes interesēs.

EESK loma ir būtiska Eiropas zaļā kursa iniciatīvu un darbību īstenošanas uzraudzībā. EESK sagatavo atzinumus un rīko pasākumus (sk. izvēlni šīs lapas kreisajā pusē), lai nodrošinātu, ka ES iestādes ņem vērā organizētas pilsoniskās sabiedrības viedokli un ka zaļā kursa iniciatīvas atbilst ekonomiskajiem un sociālajiem apstākļiem un pilsoniskajām norisēm uz vietas.

Transversālā un visaptverošā rakstura dēļ Eiropas zaļo kursu aplūko visas EESK specializētās nodaļas un CCMI.

 • Pieņemtie on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Atsauce
  NAT/831-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Finland
  EESC opinion: New EU Forest strategy for 2030
 • Pieņemtie on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Atsauce
  TEN/750-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland
  EESC opinion:
 • Pieņemtie on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Atsauce
  TEN/749-EESC-2021
  Employers - GR I
  Czech Republic
  EESC opinion: Review of the Energy Efficiency Directive
 • Pieņemtie on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Atsauce
  TEN/748-EESC-2021
  Workers - GR II
  France
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany
  EESC opinion: Review of the Renewable Energy Directive
 • Pieņemtie on 08/12/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Atsauce
  CCMI/183-EESC-2021
  Employers - GR I
  Spain
  (Italy

  The coronavirus pandemic has hit the health of Europe's citizens and its economy hard, notably its industrial production. The European companies in the sectors with high consumption of resources and energy (REIIs) were already in a precarious situation, and are now undergoing this further, unexpected, crisis.

  EESC opinion: How REIIs (Resources and Energy Intensive Industries) can take advantage of the EU Recovery Plan in their socially acceptable transition towards de-carbonisation and digitalisation (own-initiative opinion)
 • Pieņemtie on 08/12/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Atsauce
  CCMI/184-EESC-2021-01-01
  (Germany
  (Germany

  By drawing on CCMI's analytical capacity on industrial change and its shaping in the industrial paradigm, the opinion will focus on the analysis of industrial transformation in a way to make it a Just Transition which is meant as beneficial for all European citizens.

  EESC opinion: Anticipation of structural and sectoral change and reshaping industrial cultures – up to new borders of recovery and resilience in the different parts of Europe (own-initiative opinion – Gr II)
 • Pieņemtie on 20/10/2021 - Bureau decision date: 12/08/2021
  Atsauce
  TEN/754-EESC-2021-01-01
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: Notification on the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)
 • Pieņemtie on 20/10/2021 - Bureau decision date: 08/06/2021
  Atsauce
  SOC/698-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Portugal

  This opinion comments on the new EU strategic framework on health and safety at work for the period 2021-2027. The framework sets out the key actions needed to improve workers' health and safety over the coming years and focuses on three objectives: managing change brought by green, digital and demographic transitions as well as changes to the traditional work environment, improving prevention of accidents and illnesses, and increasing preparedness for any potential future crises. The EESC broadly agrees with the vision set out in the strategic framework but proposes also additional measures and initiatives to be integrated in the strategy.

  EESC opinion: Health & Safety at Work – EU Strategic Framework (2021-2027)
 • Pieņemtie on 20/10/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Atsauce
  NAT/830-EESC-2021-EESC-2021-02629-00-00
  Workers - GR II
  Spain

  The European Green Deal announced that to protect Europe’s citizens and ecosystems, the EU needs to move towards a zero pollution ambition, and better prevent and remedy pollution from air, water, soil, and consumer products.

  EESC opinion: Zero Pollution Action Plan for air, water and soil
 • Pieņemtie on 20/10/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Atsauce
  NAT/820-EESC-2021
  Employers - GR I
  Spain
  Workers - GR II
  Hungary
  EESC opinion: Towards a holistic strategy on sustainable rural/urban development (own-initiative opinion)