Hospodárstvo by mohlo byť postihnuté viac, než sa predpokladá v prognóze Európskej komisie

Skupina Zamestnávatelia v EHSV

V reakcii na nedávno uverejnenú hospodársku prognózu Európskej komisie z jesene 2020 vydala skupina Zamestnávatelia z iniciatívy svojho predsedu Stefana Malliu vyhlásenie. Skupina súhlasila s hospodárskou prognózou Európskej komisie z jesene 2020, v ktorej sa zdôraznilo, že oživenie európskeho hospodárstva bolo prerušené obnovením pandémie. Poukázala však na to, že súčasná vysoká miera neistoty by mohla spôsobiť, že jesenná hospodárska prognóza môže byť menej presná a že hospodárstvo by mohlo byť postihnuté ešte viac, než predpovedala Európska komisia.

S cieľom oživiť hospodárstvo skupina Zamestnávatelia vyzvala okrem iného na prijatie týchto opatrení:

  • Podpora inovácií a posilnenie postavenia začínajúcich podnikov pomôže nielen chrániť súčasné pracovné miesta, ale aj vytvárať nové, čím sa odstránia existujúce rozdiely medzi tými, ktorí majú prácu, a tými, ktorí ju nemajú.
  • Osobitná pozornosť sa musí v prípade potreby venovať nástrojom platobnej schopnosti s cieľom podporiť životaschopné firmy trpiace priškrtením likvidity a zároveň pomôcť pri usporiadanej likvidácii podnikov, ktoré sa nedokážu udržať na trhu. Súhlasíme s tým, že najlepšou politickou reakciou je naplniť očakávania, ktoré sa vkladajú do Nástroja Európskej únie na obnovu.
  • Synchronizovaný fiškálny tlak na zlepšenie vyhliadok pre všetkých. Fiškálna politika musí zohrávať vedúcu úlohu pri obnove a zabezpečiť, aby úroveň výdavkov zbytočne neohrozovala fiškálnu stabilitu.
  • Je nevyhnutné, aby obe strany rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom zostali odhodlané dosiahnuť včasnú dohodu, ktorá poskytne podnikom zdravé konkurenčné prostredie, kde sa kombinuje dobrý prístup na trh s ustanoveniami o rovnakých podmienkach.

Úplné znenie vyhlásenia možno nájsť na adrese https://europa.eu/!nK46cT.