Majanduskahjud võivad olla Euroopa Komisjoni prognoositust suuremad

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Vastusena Euroopa Komisjoni hiljuti avaldatud 2020. aasta sügisesele majandusprognoosile esitas tööandjate rühm oma esimehe Stefano Mallia algatusel avalduse. Tööandjate rühm nõustus Euroopa Komisjoni 2020. aasta sügisese majandusprognoosiga, milles rõhutati, et Euroopa majanduse taastumine on pandeemia taaspuhkemise tõttu pidurdunud. Rühm toonitas siiski, et praeguse suure ebakindluse tõttu ei pruugi sügisene majandusprognoos olla täpne ja et majanduskahjud võivad olla Euroopa Komisjoni prognoositust suuremad.

Majanduse taaselavdamiseks kutsus tööandjate rühm võtma muu hulgas järgmisi meetmeid.

  • Innovatsiooni soodustamine ja idufirmade võimestamine aitab ühtlasi kaitsta praegusi kui ka luua uusi töökohti, vähendades töötajate ja töötute vahelist lõhet.
  • Eritähelepanu tuleb vajaduse korral pöörata maksevõimevahenditele, et toetada nii makseraskustes olevaid elujõulisi ettevõtteid kui ka pankrotistuvaid ettevõtteid, et nad saaksid oma tegevuse nõuetekohaselt lõpetada. Leiame, et parim poliitiline meede on vastata taasterahastuga „NextGenerationEU“ seotud ootustele.
  • On vaja kooskõlastatud fiskaalpoliitilist algatust kõigi kodanike väljavaadete parandamiseks. Fiskaalpoliitikal peab taastumises olema keskne koht, tagades, et kulud ei sea eelarvestabiilsust ilmaasjata ohtu.
  • ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkimistes on hädavajalik, et mõlemad pooled kohustuksid jõudma aegsasti kokkuleppele, millega tagatakse ettevõtetele usaldusväärne konkurentsikeskkond, mis ühendab hea turule juurdepääsu ja võrdsed võimalused.

Täismahus avaldus on kättesaadav siin: https://europa.eu/!nK46cT