Prognoza: gospodarka może jeszcze bardziej ucierpieć, niż przewiduje to prognoza Komisji Europejskiej

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Z inicjatywy swego przewodniczącego Stefana Mallii Grupa Pracodawców wydała oświadczenie w odpowiedzi na niedawno opublikowaną prognozę gospodarczą Komisji Europejskiej z jesieni 2020 r. Grupa zgodziła się z prognozą gospodarczą, w której podkreślono, że nawrót pandemii zakłócił odbicie gospodarcze w Europie. Zwróciła niemniej uwagę, że obecny wysoki poziom niepewności może zmniejszyć dokładność jesiennej prognozy gospodarczej, a gospodarka może jeszcze bardziej ucierpieć, niż przewiduje to Komisja Europejska.

By ożywić gospodarkę, Grupa Pracodawców przedstawiła między innymi następujące postulaty:

  • Krzewienie innowacji i wzmocnienie pozycji przedsiębiorstw typu start-up pomoże nie tylko w ochronie obecnych miejsc pracy, lecz również w tworzeniu nowych, a tym samym w zniwelowaniu przepaści między pracującymi a bezrobotnymi.
  • Szczególną uwagę należy zwrócić w stosownych przypadkach na narzędzia wypłacalności, by wesprzeć rentowne przedsiębiorstwa borykające się z ograniczoną płynnością, pomagając jednocześnie przestarzałym firmom w sprawnym przeprowadzeniu likwidacji. Zgadzamy się, że najlepszym rozwiązaniem politycznym jest spełnienie oczekiwań związanych z Next Generation EU.
  • Potrzebny jest zsynchronizowany bodziec podatkowy, by poprawić perspektywy wszystkich obywateli. Polityka budżetowa musi odgrywać wiodącą rolę w odbudowie, przy czym poziom wydatków nie może zagrażać stabilności fiskalnej.
  • Niezbędne jest, by obie strony negocjacji UE–Zjednoczone Królestwo dążyły do zawarcia umowy w odpowiednim czasie, tak by zapewnić przedsiębiorstwom zdrowe środowisko konkurencyjne, łączące dobry dostęp towarów do rynku z zasadami równych warunków działania.

Z pełną treścią oświadczenia można się zapoznać na stronie: https://europa.eu/!nK46cT.