Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Som reaktion på Kommissionens nyligt offentliggjorte økonomiske efterårsprognose 2020 har Arbejdsgivergruppen på initiativ af gruppens formand, Stefano Mallia, udsendt en erklæring. Gruppen tilslutter sig Kommissionens økonomiske efterårsprognose 2020, som understreger, at Europas økonomiske opsving er blevet afbrudt af pandemiens genopblussen. Den understreger dog, at den nuværende store usikkerhed kan betyde, at den økonomiske efterårsprognose er mindre nøjagtig, og at økonomien kan blive endnu hårdere ramt end forudset af Kommissionen.

For at genstarte økonomien efterlyser Arbejdsgivergruppen blandt andet følgende tiltag:

  • Fremme af innovation og styrkelse af nystartede virksomheder vil ikke bare hjælpe med at beskytte job, men også skabe nye job, og dermed lukke den eksisterende kløft mellem dem, der er i arbejde, og dem, der ikke er.
  • Når der er behov for det, må der sættes særligt fokus på solvensværktøjer til at støtte levedygtige virksomheder i likviditetsproblemer, samtidig med at virksomheder, der ikke længere kan overleve, får hjælp til at afvikle deres aktiviteter på ordentlig vis. Vi er enige i, at den bedste politiske reaktion er at skabe resultater inden for rammerne af Next Generation EU.
  • Et samordnet finanspolitisk skub til at forbedre udsigterne for alle. Finanspolitikken må spille en ledende rolle i genopretningen og sikre, at udgiftsniveauet ikke er til unødig skade for den finanspolitiske soliditet.
  • Det er altafgørende, at begge parter i forhandlingerne mellem EU og Storbritannien fortsat gør en indsats for at indgå en rettidig aftale, der sikrer en fornuftig konkurrencesituationen for virksomheder, der kombinerer en god markedsadgang med bestemmelser, der sikrer lige vilkår.

Hele erklæringen kan findes på https://europa.eu/!nK46cT