Προοπτικές: Η οικονομία ενδέχεται να πληγεί περισσότερο από ό,τι αναφέρουν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

από την Ομάδα των Εργοδοτών της ΕΟΚΕ

Η Ομάδα των Εργοδοτών, ανταποκρινόμενη στις Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις του 2020 που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξέδωσε δήλωση με πρωτοβουλία του Προέδρου της Stefano Mallia. Η Ομάδα συμφώνησε με τις Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2020, στις οποίες τονίζεται ότι η οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης διακόπηκε λόγω της αναζωπύρωσης της πανδημίας. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο σημερινός υψηλός βαθμός αβεβαιότητας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ακρίβεια των προβλέψεων και ότι η οικονομία ενδέχεται να πληγεί ακόμη πιο σκληρά από ό,τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Προκειμένου να κινηθεί εκ νέου η οικονομία, η Ομάδα των Εργοδοτών ζήτησε, μεταξύ άλλων, τη λήψη των ακόλουθων μέτρων:

  • προώθηση της καινοτομίας και ενδυνάμωση των νεοφυών επιχειρήσεων για να προστατευθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας και για να δημιουργηθούν νέες, καθώς και για να περιοριστεί το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ εργαζομένων και ανέργων·
  • ιδιαίτερη προσοχή στα εργαλεία φερεγγυότητας, όπου ενδείκνυται, για τη στήριξη των βιώσιμων επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση ρευστότητας και, παράλληλα, παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις που έχουν καταστεί παρωχημένες προκειμένου να σταματήσουν σταδιακά και συντεταγμένα τις δραστηριότητές τους. Συμφωνούμε ότι η καλύτερη πολιτική απάντηση είναι η υλοποίηση των προσδοκιών που διαμορφώνονται από το μέσο NextGenerationEU·
  • συγχρονισμένη δημοσιονομική ώθηση με σκοπό τη βελτίωση των συνολικών προοπτικών. Η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην ανάκαμψη και να διασφαλίσει ότι το επίπεδο δαπανών δεν θέτει άσκοπα σε κίνδυνο την δημοσιονομική ευρωστία.
  • Είναι επιτακτική η ανάγκη και τα δύο μέρη στις διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΒ να παραμείνουν προσηλωμένα στην έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας που να παρέχει υγιές ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και να συνδυάζει καλή πρόσβαση στην αγορά με συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού.

Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ: https://europa.eu/!nK46cT