Dostupné jazyky:

Úvodník

Milé čitateľky, milí čitatelia,

s veľkým nadšením preberám funkciu podpredsedu EHSV v tomto novom funkčnom období. Potešilo ma, že ma kolegovia zvolili do tejto funkcie. Úlohu komunikácie považujem za dôležitú v každej organizácii.

Vždy som mal úžasný dojem z práce, ktorú každodenne odvádzali zamestnanci a členovia tohto výboru. Nové funkčné obdobie je príležitosťou bilancovať a pozrieť sa na všetko z novej perspektívy. Obmedzené možnosti na cestovanie v dôsledku ochorenia COVID-19 sú ďalším dôvodom, aby sme využili príležitosť na prehodnotenie.

Finančné prostriedky na obnovu a rozpočet nemožno zadržiavať!

Predseda sekcie EHSV pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo (SOC) Aurel Laurențiu Plosceanu, predseda sekcie EHSV pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť (ECO) Stefano Palmieri a predseda skupiny EHSV Základné práva a právny štát Cristian Pîrvulescu vydali 18. novembra spoločné vyhlásenie, v ktorom vyjadrili veľké znepokojenie nad postojom dvoch vlád, ktoré pohrozili vetovaním rozpočtu EÚ, ak bude jeho využívanie podmienené dodržiavaním zásad právneho štátu.

EHSV už vyjadril jednoznačnú podporu návrhu balíka Next Generation EU predloženému Komisiou, ktorý by mal spolu s viacročným finančným rámcom (VFR) na obdobie 2021 – 2027 a v celkovej výške 1,82 bilióna EUR zmierniť dôsledky krízy COVID-19 a umožniť hospodárstvam EÚ rýchle zotavenie.

Podľa vyhlásenia by nastolenie takejto podmienky pre členské štáty nemalo byť kontroverzné, keďže zásady právneho štátu patria medzi základné hodnoty, na ktorých bola EÚ vybudovaná.

Celé vyhlásenie si môžete prečítať na tejto stránke: https://europa.eu/!cH83Bj

„Jedna otázka pre...“

V našej časti „Jedna otázka pre...“ kladieme členom a členkám EHSV otázky na aktuálne témy, ktoré považujeme za obzvlášť relevantné.

Predsedu sekcie pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť (ECO) Stefana Palmieriho sme požiadali o odpoveď na túto otázku:

„Aký máte názor na zablokovanie dlhodobého rozpočtu EÚ a balíka opatrení na obnovu zo strany troch štátov? Ak sa na to pozrieme z rôznych uhlov pohľadu, je to jedna z najväčších inštitucionálnych a politických kríz, ktorým EÚ čelí?“

Stefano Palmieri, predseda sekcie ECO

Veľmi ma šokovalo, keď som sa dozvedel, že po povzbudivých správach, ktoré sme počuli 10. novembra, keď sa rokovacie tímy Európskeho parlamentu a Rady dohodli na konečných podrobnostiach nasledujúceho viacročného finančného rámca a fondu na obnovu, sa dva členské štáty, ku ktorým sa neskôr pripojil tretí, bezohľadne rozhodli držať celú Európu v šachu. Ani videokonferencia európskych lídrov 19. novembra nepriniesla východisko z tejto patovej situácie.

Aktuality EHSV

Prosperujúca, inkluzívna a udržateľná Európa stredobodom programu novej predsedníčky EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) zverejnil úplný program svojej novej predsedníčky Christy Schweng na jej funkčné obdobie 2020 –2023. Už je dostupný online vo všetkých jazykoch EÚ.

Program Christy Schweng ponúka odvážnu víziu silnejšej a odolnejšej spoločnosti v Európe po prekonaní pandémie COVID-19 a predpokladá silný prínos EHSV k obnove Európy a jej participatívnej demokracii.

Európska platforma pre obehové hospodárstvo vstupuje do druhého funkčného obdobia s ambíciou zaradiť vyššiu rýchlosť

Na výročnej konferencii, ktorá sa konala 3. a⁠ 4. novembra v celom rozsahu online, EHSV vyjadril odhodlanie prispieť k tomu, aby sa platforma pre obehové hospodárstvo stala skutočným centrom spoločného úsilia o vybudovanie obehového hospodárstva v Európe.

EHSV sa zameriava na nedostatky v oblasti integrácie migrantiek a detí migrantov

Osobitné potreby žien a detí, ktoré sa snažia prekonať diskrimináciu alebo prekážky integrácie, sa v integračných politikách členských štátov nie vždy plne zohľadňujú. EHSV vo svojom prieskumnom stanovisku predstavenom na októbrovom plenárnom zasadnutí navrhol možnosti, ako by sa tieto nedostatky dali odstrániť.

EHSV: Krízu nemožno prekonať bez posilnenia verejných a súkromných investícií

Vzhľadom na katastrofálny sociálny a hospodársky vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 predstavil EHSV v dvoch stanoviskách svoje postoje k súčasnej hospodárskej kríze a perspektíve obnovy v EÚ.

Fórum EHSV – Cedefop poukazuje na potrebu naliehavo a koordinovane riešiť problém nízkej úrovne zručností v Európe

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) a Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) usporiadali 5. a 6. novembra Tretie vzdelávacie fórum o politike na tému „Cesty zvyšovania úrovne zručností“. Účastníci z radov sociálnych partnerov a zástupcov vlád a občianskej spoločnosti z tejto oblasti varovali, že súčasná pandémia by mohla ešte viac urýchliť zmeny vo svete práce, ktoré už priniesla digitálna revolúcia, čím sa zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácia stávajú ešte dôležitejšími.

EHSV žiada posilniť sociálny dialóg v EÚ

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) podporil rozvoj efektívneho sociálneho dialógu v členských štátoch. Zohráva totiž kľúčovú úlohu pri formovaní hospodárskych, pracovných a sociálnych politík, ktoré vytvárajú lepšie životné a pracovné podmienky v celej EÚ, a preto je nevyhnutný na podporu a dosiahnutie hospodárskej udržateľnosti.

Sociálna spravodlivosť pre migrantov a etnické menšiny je kľúčom k riešeniu štrukturálneho rasizmu

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyzval Európsku úniu a členské štáty, aby zaujali holistický prístup k podpore rozmanitosti a inkluzívnosti vo svojich spoločnostiach a zintenzívnili právne a politické úsilie v boji proti rastúcemu rasizmu a xenofóbii v Európe.

Vzhľadom na rastúce množstvo útokov a nenávistných prejavov voči migrantom a etnickým menšinám a súčasnú pandémiu, ktorá ešte viac prehlbuje štrukturálnu diskrimináciu týchto skupín, musí EÚ v tejto oblasti bezodkladne urobiť viac, a to aj podporou riadenia rozmanitosti.

EHSV diskutuje o výzvach pre oceliarsky priemysel EÚ

Poradná komisia pre priemyselné zmeny (CCMI) 9. novembra v rámci stretnutia na diaľku diskutovala o oceliarskom priemysle EÚ. Diskusia, ktorú viedol nový predseda CCMI Pietro Francesco De Lotto, sa zamerala na otázky týkajúce sa nadmernej kapacity a dekarbonizácie v medzinárodnom oceliarskom priemysle. Rečníci sa venovali výzvam, ktorým čelí európsky oceliarsky priemysel: plán obnovy po pandémii COVID-19, dekarbonizácia výrobných procesov, ochranné opatrenia EÚ a obchod.

Nečakaný hosť, nečakaná hosťka

Na svete je nová rubrika

Každý mesiac Vám predstavíme nečakaného hosťa alebo nečakanú hostku Pôjde o známu osobnosť z oblasti európskej kultúry podieľajúcu sa na aktuálnom dianí, ktorá nám predstaví svoj pohľad na svet, novú víziu, a otvorí nám obzory, a tým povzbudí našu predstavivosť a rozveselí nás.

Prvým nečakaným hosťom je uznávaný belgický karikaturista a ilustrátor denníka Le Soir, Pierre Kroll,

známy svojím zmyslom pre humor a nezameniteľným štýlom svojich kresieb, v ktorých originálnym a prekvapivým spôsobom komentuje dianie v Európe a vo svete.

Na našu žiadosť, aby zachytil najaktuálnejšiu udalosť týchto dní, nám Pierre Kroll daroval túto karikatúru. (ehp)

Pierre Kroll

 

 

Aktuality skupín

Hospodárstvo by mohlo byť postihnuté viac, než sa predpokladá v prognóze Európskej komisie

Skupina Zamestnávatelia v EHSV

V reakcii na nedávno uverejnenú hospodársku prognózu Európskej komisie z jesene 2020 vydala skupina Zamestnávatelia z iniciatívy svojho predsedu Stefana Malliu vyhlásenie. Skupina súhlasila s hospodárskou prognózou Európskej komisie z jesene 2020, v ktorej sa zdôraznilo, že oživenie európskeho hospodárstva bolo prerušené obnovením pandémie.

Výzvy pre Európu a priority skupiny Pracovníci

Skupina Pracovníci v EHSV

Ochrana práv pracovníkov musí byť najvyššou prioritou každého plánu pre obnovu a rekonštrukciu po pandémii COVID-19, pričom hlavnou zásadou musí byť solidarita. V snahe pretaviť tento zámer do konkrétnych priorít a opatrení zorganizovala skupina Pracovníci 24. novembra mimoriadnu schôdzu.

Séamus Boland je novým predsedom skupiny Rozmanitá Európa

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Na začiatku nového funkčného obdobia EHSV (2020 – 2025) prevzal funkciu predsedu skupiny Rozmanitá Európa Séamus Boland. Skupina potvrdila jeho novú úlohu na svojej prvej schôdzi v novom funkčnom období, ktorá sa konala 27. októbra.

 

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

Výstavu „Refuge“ si môžete pozrieť v EHSV počas celého decembra!

EHSV organizuje výstavu francúzskeho fotografa Bruna Ferta s názvom „Refuge: Private worlds in exile“.

Tvorí ju séria panelov s portrétmi a svedectvami, ako aj s pohľadmi do vnútorných priestorov utečeneckých táborov alebo provizórnych prístreškov v Grécku a vo Francúzsku, okrem iného aj do „džungle“ v Calais.

Výstavu organizuje Riaditeľstvo pre komunikáciu a medziinštitucionálne vzťahy v spolupráci so sekciou pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo (SOC). Zámerom je poukázať na prácu EHSV v oblasti migračných politík a takisto v súvislosti s paktom EÚ o migrácii.

Pre pandémiu je výstava prezentovaná výlučne virtuálne. Nenechajte si ju ujsť!

Výstavu si môžete pozrieť kliknutím na tento link:

https://www.eesc.europa.eu/sk/agenda/our-events/events/refuge-private-worlds-exile (ck)