Pripravila skupina delodajalcev v EESO

V odziv na jesensko gospodarsko napoved za leto 2020, ki jo je nedavno objavila Evropska komisija, je skupina delodajalcev na pobudo svojega predsednika Stefana Mallie pripravila posebno izjavo. Skupina se je strinjala z jesensko gospodarsko napovedjo 2020, v kateri je Evropska komisija poudarila, da je ponovni zagon evropskega gospodarstva prekinil nov izbruh pandemije. Opozorila pa je, da lahko sedanja velika negotovost vpliva na točnost jesenske gospodarske napovedi in da utegne biti gospodarstvo prizadeto še bolj, kot napoveduje Evropska komisija.

Da bi gospodarstvo lahko znova zagnali, se skupina delodajalcev med drugim zavzema za naslednje ukrepe:

  • Spodbujanje inovacij in krepitev zagonskih podjetij ne bosta prispevala zgolj k ohranitvi sedanjih delovnih mest, ampak bosta pomagala tudi ustvariti nova ter tako odpraviti sedanjo vrzel med tistimi, ki imajo službo, in tistimi, ki je nimajo.
  • Posebno pozornost je treba posvetiti orodjem solventnosti, kjer so ta potrebna, da se podjetja, ki lahko preživijo, vendar imajo likvidnostne težave, podprejo, podjetjem, ki opravljajo zastarele dejavnosti, pa pomaga na urejen način ustaviti poslovanje. Strinjamo se, da je najboljši odziv politike ravno uresničevanje pričakovanj v zvezi z evropskim instrumentom za okrevanje.
  • Usklajena davčna prizadevanja za izboljšanje možnosti za vse. Pri okrevanju mora imeti vodilno vlogo fiskalna politika, da obseg porabe ne bi po nepotrebnem ogrozil fiskalne trdnosti.
  • Nujno je, da si obe strani na pogajanjih med EU in Združenim kraljestvom še naprej prizadevata pravočasno doseči sporazum, ki bo podjetjem zagotovil trdno in konkurenčno okolje ter dober dostop do trga povezal z določbami o enakih konkurenčnih pogojih.

Besedilo celotne izjave lahko preberete prek povezave https://europa.eu/!nK46cT.