Materiālu sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

Reaģējot uz Eiropas Komisijas nesen publicēto 2020. gada rudens ekonomikas prognozi, Darba devēju grupa pēc tās priekšsēdētāja Stefano Mallia ierosmes nāca klajā ar paziņojumu. Grupa piekrita Eiropas Komisijas 2020. gada rudens ekonomikas prognozei, kurā uzsvērts, ka Eiropas ekonomikas atlabšanu pārtraukusi pandēmijas atsākšanās. Grupa tomēr norāda, ka neskaidrība pašlaik ir ļoti liela un tādēļ rudens ekonomikas prognoze varētu būt neprecīza, proti, negatīvā ietekme uz ekonomiku varētu būt lielāka, nekā to prognozē Eiropas Komisija.

Lai varētu ekonomikai dot jaunu impulsu, Darba devēju grupa aicināja veikt arī šādus pasākumus.

  • Jāveicina inovācija un jaunuzņēmumu darbība. Tas dos iespēju ne tikai saglabāt esošās darbvietas, bet arī radīt jaunas un tādā veidā mazināt plaisu starp nodarbinātajiem un bezdarbniekiem.
  • Īpaša uzmanība jāvelta maksātspējas instrumentiem, kas vajadzības gadījumā ir jāizmanto, lai atbalstītu dzīvotspējīgus uzņēmumus, kuri nonākuši likviditātes grūtībās, un palīdzētu tiem uzņēmumiem, kam vairs nav lielu izredžu, izbeigt darbību likumā paredzētajā kārtībā. Grupa piekrīt, ka labākais politikas risinājums būtu NextGenerationEU raisīto cerību piepildīšana.
  • Vajadzīga saskaņota fiskālās politikas iniciatīva, lai uzlabotu visu iedzīvotāju nākotnes izredzes. Fiskālajai politikai atveseļošanas procesā ir īpaša loma, jo tai ir jānodrošina, ka izdevumi neapdraud fiskālo stabilitāti.
  • ES un Apvienotās Karalistes sarunās abām pusēm apņēmīgi jācenšas savlaicīgi panākt nolīgumu, kas nodrošina stabilus konkurences nosacījumus uzņēmumiem, kuriem vajadzīgas gan labas iespējas piekļūt tirgum, gan vienlīdzīgi konkurences apstākļi.

Ar visu paziņojumu var iepazīties šeit: https://europa.eu/!nK46cT.