skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Skupina Zaměstnavatelé vydala z iniciativy svého předsedy Stefana Malliy prohlášení reagující na hospodářskou prognózu z podzimu 2020, již nedávno zveřejnila Evropská komise. Skupina v něm vyjádřila souhlas s touto prognózou, v níž Evropské komise zdůrazňuje, že hospodářskou obnovu Evropy přerušila další vlna pandemie. Zdůraznila však, že vlivem současné vysoké míry nejistoty by nemusela být podzimní hospodářská prognóza zcela přesná a že by ekonomika mohla být zasažena ještě více, než předpokládá Evropská komise.

K opětovnému nastartování ekonomiky jsou podle skupiny Zaměstnavatelé zapotřebí tato opatření:

  • Podpora inovací a upevňování postavení startupů pomohou jednak ochránit současná pracovní místa, ale také vytvořit nová, čímž se sníží rozdíly mezi těmi, kteří práci mají, a těmi, a kteří ji nemají.
  • Zvláštní pozornost se musí v náležitých případech věnovat nástrojům solventnosti. Je potřeba podpořit firmy, jimž se nedostává likvidity, a pomoci společnostem, které zastaraly, řádně ukončit činnost. Souhlasíme s tím, že nejlepší politickou reakcí je naplnit očekávání spojená s nástrojem Next Generation EU.
  • Je zapotřebí synchronizovaný fiskální stimul, který zlepší vyhlídky všech. Fiskální politika musí hrát v oživení vedoucí úlohu a musí zaručit, že výše výdajů zbytečně neohrozí fiskální stabilitu.
  • Je naprosto nezbytné, aby obě strany v jednáních mezi EU a Spojeným královstvím sledovaly i nadále cíl dospět k rychlé dohodě, která společnostem zajistí zdravé konkurenční prostředí díky kombinaci řádného přístupu na trh a ustanovení zaručujících rovné podmínky.

Celé prohlášení naleznete na tomto odkazu: https://europa.eu/!nK46cT