Mira-Maria Kontkanen, členka skupiny Zamestnávatelia v EHSV

V porovnaní so startupmi sa úspešne prevedeným podnikom lepšie darí z hľadiska prežitia, obratu, zisku, inovatívnosti a zamestnanosti. Hoci sú dobré dôvody podporovať európskych začínajúcich podnikateľov, na ceste Európy k oživeniu a rastu si rovnakú podporu zaslúžia aj prevody podnikov.

Zmena vlastníctva je prirodzenou súčasťou vývoja spoločností a v súvislosti so starnutím európskych podnikateľov sa stáva čoraz dôležitejšou. Každý rok sa v Európe uskutoční približne 450 000 prevodov spoločností, ktoré majú spolu dva milióny zamestnancov. Zároveň sa však odhaduje, že 150 tisícom podnikov každoročne hrozí neúspešný prevod, v dôsledku čoho je ohrozených približne 600 000 pracovných miest.
Zvýšenie počtu úspešných prevodov podnikov by pre európske hospodárstvo znamenalo okamžité prínosy. Správne fungujúce prostredie na prevody podnikov a podporné mechanizmy nielen chránia pracovné miesta v Európe, ale podporujú aj hospodársku a sociálnu súdržnosť na vidieku, kde takisto zabezpečujú rôzne produkty a služby a vytvárajú možnosti dosahovania príjmov. Prevody podnikov môžu zároveň uľahčiť a podporiť zelenú a digitálnu transformáciu európskych mikropodnikov a malých a stredných podnikov (MSP), keďže prevod vlastníctva je často prirodzeným krokom na obnovu spoločnosti a osvojenie nových spôsobov podnikania.

Aj keď konečnú zodpovednosť za prevod podniku nesie podnikateľ, na úrovni členských štátov a EÚ treba urobiť viac na zvýšenie počtu úspešných prevodov podnikov. Toto úsilie by malo okrem iného zahŕňať:

  • činnosti na zvyšovanie povedomia, ako je zavedenie týždňa podpory prevodu podnikov a národných fór rôznych subjektov zainteresovaných na týchto prevodoch,
  • vytvorenie celoeurópskeho nástroja na monitorovanie obchodných transferov na podporu tvorby politík založených na dôkazoch, a to na úrovni EÚ aj jej členských štátov,
  • zahrnutie know-how týkajúceho sa kúpy podnikov a nástupníctva do podnikateľského vzdelávania a tiež vytvorenie stimulov na prevody malých podnikov na mladých podnikateľov,
  • rozvoj cezhraničných prevodov mikropodnikov a MSP, napr. vytváraním prepojení medzi trhovými prostrediami zameranými na prevody podnikov v celej EÚ.

Európskym cieľom je dosiahnuť taký stav, že nadobudnutie podniku bude rovnako príťažlivou a uznávanou príležitosťou ako založenie nového podniku. Dospieť sa dá k tomu iba vtedy, ak sa EÚ a jej členské štáty sústredia na podporu prevodu podnikov vo svojich politikách obnovy, dosahovania rastu a rozvoja podnikania.

Celý článok si môžete prečítať v septembrovom vydaní informačného bulletinu skupiny Zamestnávatelia. Pozrite si aj stanovisko EHSV na tému Prevody podnikov ako forma podpory udržateľného nárastu obnovy v sektore MSP, ktorého spravodajkyňou bola Mira-Maria Kontkanen.