Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühma liige Mira-Maria Kontkanen

Võrreldes idufirmadega läheb edukalt üleantud ettevõtetel paremini püsimajäämise, käibe, kasumi, innovaatilisuse ja tööhõive vallas. Kuigi Euroopa iduettevõtjaid on igati põhjust toetada, tuleb ettevõtete üleminekut Euroopa majanduse taastamise ja majanduskasvu nimel samapalju edendada.

Omanikuvahetus on ettevõtte elutsükli loomulik osa ja see muutub Euroopa ettevõtjate vananedes üha olulisemaks. Igal aastal antakse Euroopas üle ligikaudu 450 000 ettevõtet, kus töötab kokku 2 miljonit töötajat. Kuid hinnanguliselt on igal aastal ligikaudu 150 000 ettevõtte puhul oht, et üleminek ei ole edukas, mis seab ohtu umbes 600 000 töökohta.
Edukate üleminekute arvu suurenemine tooks otsest kasu Euroopa majandusele. Ettevõtete ülemineku hästitoimivad ökosüsteemid ja tugiteenused mitte ainult ei kaitse Euroopa töökohti, vaid edendavad ka maapiirkondade majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust ning tagavad maapiirkondades mitmesugused tooted ja teenused ning elatusvahendid. Ettevõtete üleminek võib lihtsustada ja hoogustada ka Euroopa mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate rohe- ja digipööret, sest omanikuvahetus on sageli õige aeg ettevõtte uuendamiseks ja uute ettevõtlusviiside kasutuselevõtmiseks.

Isegi kui lõplik vastutus ettevõtte üleandmise eest lasub ettevõtjal, on liikmesriikide ja Euroopa tasandil vaja rohkem ära teha, et edukaid ettevõtete üleminekuid oleks enam. Selleks tuleks teha järgmist:

  • suurendada teadlikkust, näiteks luua ettevõtete üleminekut tutvustav nädal ja riiklikud ettevõtete üleminekule pühendunud sidusrühmade foorumid;
  • töötada välja kogu ELi hõlmav ettevõtete ülemineku baromeeter, et toetada tõenduspõhist poliitikakujundamist nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil;
  • integreerida ettevõtte ostmist ja õigusjärglust käsitlev oskusteave ettevõtlusõppesse ning töötada välja stiimulid väikeettevõtete ülemineku jaoks noortele ettevõtjatele;
  • arendada edasi mikroettevõtjate ja VKEde piiriülest üleminekut, näiteks ELi ettevõtete ülemineku veebipõhiste kauplemiskohtade omavahelise sidumise abil.

Euroopa peaks püüdma jõuda selleni, et olemasoleva ettevõtte omandamine oleks sama atraktiivne võimalus nagu iduettevõtjana alustamine. See toimib ainult siis, kui EL ja liikmesriigid seavad ettevõtete ülemineku edendamise oma majanduse taastamise, majanduskasvu ja ettevõtluspoliitika keskmesse.

Täismahus artikli leiate tööandjate rühma septembri uudiskirjast. Komitee arvamust „Ettevõtete üleminek kui kestliku taastumise edendaja VKEde sektoris“, mille koostas Mira-Maria Kontkanen, saate lugeda siit.