Af Mira-Maria Kontkanen, medlem af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Sammenlignet med nystartede virksomheder klarer de succesfuldt overdragede virksomheder sig bedre med hensyn til overlevelse, omsætning, overskud, innovationsevne og beskæftigelse. Selv om der er god grund til at støtte Europas start up-virksomheder, så bør virksomhedsoverdragelser i samme omfang fremmes på Europas vej mod genopretning og vækst.

Et ejerskifte er en naturlig del af en virksomheds livscyklus og bliver mere og mere relevant, efterhånden som de europæiske iværksættere bliver ældre. Der overdrages hvert år ca. 450.000 virksomheder med 2 mio. ansatte over hele Europa. Det anslås, at ca. 150.000 virksomheder hvert år risikerer at blive genstand for en mislykket overdragelse, hvilket bringer ca. 600.000 arbejdspladser i fare.
Flere vellykkede virksomhedsoverdragelser har umiddelbare fordele for den europæiske økonomi. Velfungerende økosystemer for virksomhedsoverdragelse og støttemekanismer sikrer ikke blot europæiske arbejdspladser, men fremmer også den økonomiske og sociale samhørighed i landdistrikterne og sikrer en bred vifte af produkter og tjenester samt livsgrundlag i disse områder. Virksomhedsoverdragelser kan også lette og fremme den grønne og den digitale omstilling af europæiske mikrovirksomheder og SMV'er, idet et ejerskifte ofte vil være en oplagt mulighed for at forny virksomheden og indføre nye forretningsmetoder.

Selv om det endelige ansvar for virksomhedsoverdragelsen ligger hos virksomhedsejeren, så kunne medlemsstaterne og det europæiske niveau stadig gøre mere for at øge antallet af vellykkede virksomhedsoverdragelser. Det kunne eksempelvis omfatte:

  • oplysningsaktiviteter såsom afholdelse af en "virksomhedsoverdragelsesuge" og nationale interessentfora for virksomhedsoverdragelser
  • etablering af et EU-omspændende barometer for virksomhedsoverdragelse som støtte for evidensbaseret politikudformning såvel på europæisk som på nationalt plan
  • integrering af knowhow om opkøb af en virksomhed og om overdragelse i uddannelsen af iværksættere samt udvikling af incitamenter til overdragelse af mindre virksomheder til unge iværksættere
  • udvikling af overdragelser af mikrovirksomheder og SMV'er på tværs af grænserne eksempelvis gennem indbyrdes forbindelser mellem markedspladser for virksomhedsoverdragelser i EU.

Europa bør sigte mod at nå et punkt, hvor det at erhverve sig en eksisterende virksomhed er en lige så interessant og anerkendt mulighed som det at være iværksætter. Det forudsætter, at EU og medlemsstaterne placerer fremme af virksomhedsoverdragelser centralt i deres genopretnings-, vækst-, og iværksætterpolitikker.

Artiklen kan læses i sin fulde længde i septemberudgaven af Arbejdsgivergruppens nyhedsbrev. EØSU's udtalelse om Virksomhedsoverdragelser som drivkraft for bæredygtig genopretning og vækst i SMV-sektoren, som Mira-Maria Kontkanen var ordfører for, findes her.