skupina EHSV Pracovníci

Zakotvením protokolu o sociálnom pokroku do primárneho práva EÚ by sa splnila požiadavka pracovníkov, aby im Európa zaručila silnú ochranu.

Dôstojná mzda a primerané pracovné podmienky sú základným právom každého jednotlivca. Toto základné právo musí byť zaručené, aby spoločnosť mohla napredovať. Je to nosný pilier zdravého sociálneho trhového hospodárstva, ktoré sa usiluje zvyšovať hospodárske zisky a konkurencieschopnosť a zároveň zavádza sociálne politiky na zabezpečenie sociálneho pokroku a demokratických hodnôt. Jedno od druhého nemožno oddeliť. Pracovníci a občania na to upozornili spolu s ďalšími dôležitými pripomienkami, ktoré vyjadrili na Konferencii o budúcnosti Európy.

Keď ľudia počujú o jednotnom trhu, pýtajú sa, ako zlepší ich každodenný život. Chcú spoľahlivú sociálnu ochranu, zaručený minimálny príjem, účinnejší sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie, rovnaké príležitosti na trhu práce (čo znamená aj koniec sociálneho dumpingu), spravodlivé daňové politiky, cenovo dostupné bývanie a rodovú rovnosť.

Protokol o sociálnom pokroku by bol konkrétnou odpoveďou na tieto obavy, pretože by podporoval a chránil najvyššie normy z hľadiska sociálnych práv a zamedzil by ich oslabeniu alebo obchádzaniu.

V čase, keď sú ľudské práva, právny štát a demokracia čoraz viac spochybňované, musí EÚ potvrdiť, že sa i naďalej odhodlane zasadzuje za tieto hodnoty a postaviť sociálnu Európu do centra svojich ambícií. Ľudia potrebujú istotu, že ich sociálne práva nebudú odsunuté bokom v prospech hospodárskej a trhovej dynamiky, ako to bolo v prípade úsporných opatrení prijatých v reakcii na finančnú krízu v roku 2008.

  • Pozri tiež článok „EHSV podporuje výzvu, aby sa prednosť základných sociálnych práv pred hospodárskymi slobodami zakotvila v práve EÚ“ (vyššie)