Az EGSZB Munkavállalók csoportjának cikke

A társadalmi haladásról szóló, az EU alapvető jogszabályaiban rögzített jegyzőkönyv választ adna a munkavállalók azon igényére, hogy Európa részéről szilárd szociális védelemben részesüljenek.

A tisztességes bérek és a megfelelő munkakörülmények mindenki számára alapvető jogot jelentenek. Ennek az alapvető jognak a biztosítása elengedhetetlen a társadalom fejlődéséhez. Ez a sarokköve a stabil szociális piacgazdaságnak, amely a gazdasági és versenyképességi előnyök terén kíván előrelépést elérni, miközben szociálpolitikákat dolgoz ki a társadalmi haladás és a demokratikus értékek biztosítása érdekében. A kettőt nem lehet szétválasztani. Ez volt az egyik legfőbb aggodalom, amelynek a munkavállalók és polgárok hangot adtak az Európa jövőjéről szóló konferencia folyamán.

Amikor az emberek az egységes piacról hallanak, azt kérdezik, hogyan fogja az javítani mindennapi életüket. Szilárd szociális védelmet szeretnének, minimumjövedelmet, erősebb szociális párbeszédet és kollektív tárgyalásokat, egyenlő munkaerőpiaci esélyeket – amihez hozzátartozik a szociális dömping megszüntetése is –, méltányos adópolitikákat, megfizethető lakhatást és a nemek közötti egyenlőséget.

A társadalmi haladásról szóló jegyzőkönyv kézzelfogható választ adna ezekre a gyakorlati problémákra, mivel előmozdítaná és védelmezné a szociális jogok legmagasabb szintű normáit, valamint elébe menne az e jogok terén történő visszalépéseknek, illetve azok megkerülésének.

Egy olyan időszakban, amikor az emberi jogok, a jogállamiság és a demokrácia előtt egyre nagyobb kihívások állnak, az EU-nak azzal kell megerősítenie elkötelezettségét ezen alapvető értékek iránt, hogy a szociális Európát helyezi törekvései középpontjába. Az emberek bizonyítékokat szeretnének arról, hogy szociális jogaikat nem fogják figyelmen kívül hagyni a gazdasági és piaci dinamika javára, amint az a 2008-as pénzügyi válságra válaszul hozott megszorító intézkedések esetében történt.

  • Ld. „Az EGSZB támogatja azt a kérést, hogy az alapvető szociális jogok élvezzenek elsőbbséget az uniós jog szerinti gazdasági szabadságokkal szemben” című cikkünket is (fent)