Skupina radnika EGSO-a

Protokol o socijalnom napretku kao dio osnovnog prava EU-a ispunio bi zahtjeve radnikâ za snažnom socijalnom zaštitom u Europi.

Pristojne plaće i dobri radni uvjeti temeljna su prava svih radnika. Osiguravanje poštovanja tog temeljnog prava ključno je za napredak društva i temelj je zdravog socijalnog tržišnog gospodarstva kojim se nastoje ostvariti gospodarski napredak i povećanje konkurentnosti, uz istodobno uvođenje socijalnih politika kojima se osiguravaju socijalni napredak i demokratske vrijednosti. Ta se dva elementa ne mogu razdvojiti i to je jedna od glavnih bojazni koju su radnici i građani iznijeli na Konferenciji o budućnosti Europe.

Kad ljudi čuju da se govori o jedinstvenom tržištu, pitaju kako će ono poboljšati njihov svakodnevni život. Žele snažnu socijalnu zaštitu, minimalni dohodak, jači socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje, jednake mogućnosti na tržištu rada (što uključuje i zaustavljanje socijalnog dampinga), pravedne porezne politike, pristupačno stanovanje i rodnu ravnopravnost.

Protokol o socijalnom napretku bio bi konkretan odgovor na ta praktična pitanja. Njime bi se potaknuli i zaštitili najviši standardi socijalnih prava i spriječilo njihovo nazadovanje ili zaobilaženje.

U vrijeme kada se ljudska prava, vladavina prava i demokracija sve više dovode u pitanje, EU mora ponovno potvrditi svoju privrženost tim temeljnim vrijednostima tako što će socijalnu Europu postaviti u središte svog djelovanja. Ljudi moraju biti sigurni da njihova socijalna prava neće biti zanemarena u odnosu na dinamiku gospodarstva i tržišta, što je bio slučaj s mjerama štednje donesenima kao odgovor na financijsku krizu 2008. godine.

  • Vidjeti i tekst „EGSO podržava pozive da se temeljnim socijalnim pravima u zakonodavstvu EU-a daje prednost pred gospodarskim slobodama” (gore)