Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Protokol o socialnem napredku, zapisan v temeljni zakonodaji EU, bi zadostil zahtevam delavcev po trdni socialni zaščiti v Evropi.

Dostojne plače in ustrezni delovni pogoji so temeljna pravica vsakogar. Zagotavljanje te temeljne pravice je bistvenega pomena za napredek družbe. Je temelj trdnega socialnega tržnega gospodarstva, ki si prizadeva za napredek na področju gospodarske rasti in konkurenčnosti, hkrati pa vzpostavlja socialne politike za zagotavljanje socialnega napredka in demokratičnih vrednot. Tega ni mogoče ločiti. To je bil eden od glavnih pomislekov, ki so jih delavci in državljani izrazili na Konferenci o prihodnosti Evrope.

Ko ljudje poslušajo o enotnem trgu, želijo vedeti, kako bo izboljšal njihovo vsakdanje življenje. Želijo si trdne socialne zaščite, minimalnega dohodka, okrepljenega socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj, enakih možnosti na trgu dela – kar vključuje odpravo socialnega dampinga – pravične davčne politike, cenovno dostopnih stanovanj in enakosti spolov.

Protokol o socialnem napredku bi bil konkreten odgovor na te praktične pomisleke, spodbujal in ščitil bi najvišje standarde socialnih pravic ter preprečil nazadovanje ali izogibanje tem standardom.

V času, ko so človekove pravice, pravna država in demokracija vse bolj ogrožene, mora EU okrepiti svojo zavezanost tem temeljnim vrednotam, tako da socialno Evropo postavi v središče svojih ambicij. Ljudje potrebujejo zagotovilo, da njihove socialne pravice ne bodo spregledane zaradi gospodarske in tržne dinamike, kot se je zgodilo pri varčevalnih ukrepih, sprejetih v odziv na finančno krizo leta 2008.

  • Glej tudi „EESO podpira pozive k dajanju prednosti temeljnim socialnim pravicam pred ekonomskimi svoboščinami v pravu EU“ (zgoraj)