Parengė EESRK Darbuotojų grupė

ES pagrindinėje teisėje įtvirtintas socialinės pažangos protokolas atitiktų darbuotojų prašymus Europoje užtikrinti tvirtą socialinę apsaugą.

Deramas darbo užmokestis ir tinkamos darbo sąlygos yra pagrindinė kiekvieno žmogaus teisė. Šios pagrindinės teisės užtikrinimas yra labai svarbus visuomenės pažangai. Tai tvirtos socialinės rinkos ekonomikos, kuria siekiama didesnės pažangos ekonomikos ir konkurencingumo srityse, kertinis akmuo, ir socialinės politikos, kuria siekiama įtvirtinti socialinę pažangą ir demokratines vertybes, pagrindas. Jų atskirti negalima: tai vienas didžiausių Konferencijoje dėl Europos ateities darbuotojų ir piliečių išreikštų nuogąstavimų.

Kai žmonės išgirsta apie bendrąją rinką, jie klausia, kaip ji pagerins jų kasdienį gyvenimą. Žmonės nori tvirtos socialinės apsaugos, minimaliųjų pajamų, tvirtesnio socialinio dialogo ir kolektyvinių derybų, vienodų galimybių darbo rinkoje, įskaitant socialinio dempingo nutraukimą, sąžiningos mokesčių politikos, įperkamo būsto ir lyčių lygybės.

Socialinės pažangos protokolas būtų apčiuopiamas atsakas į šiuos praktinius klausimus, taip pat būtų propaguojami ir saugomi aukščiausi socialinių teisių standartai ir būtų užkertamas kelias bet kokiam regresui tų teisių atžvilgiu ir jų apėjimui.

Dabar, kai kyla vis daugiau iššūkių žmogaus teisėms, teisinei valstybei ir demokratijai, ES turi dar kartą patvirtinti savo įsipareigojimą laikytis šių pagrindinių vertybių, socialinei Europai skirdama didžiausią prioritetą savo darbotvarkėje. Žmonėms reikia patikinimo, kad jų socialinės teisės nenukentės siekiant didesnės ekonomikos ir rinkos dinamikos, kaip buvo 2008 m. finansų krizės metu, kai teko taikyti griežtas taupymo priemones.

  • Taip pat žr. „EESRK pritaria raginimams pagal ES teisę teikti pirmenybę pagrindinėms socialinėms teisėms, o ne ekonominėms laisvėms“ (pirmiau).